Archive For listopad, 2021

Lekcja w kinie

Przeciwdziałanie uzależnieniom stanowi ważny element działalności wychowawczej i profilaktycznej naszej szkoły, a w ostatnich miesiącach szczególne znaczenie ma profilaktyka uzależnień od multimediów.             W ramach tych działań klasy IV, V i VI  21 października wzięły udział w kinowej lekcji, przygotowanej …