REKRUTACJA 2018

 

Osoby zainteresowane zgłoszeniem dziecka do klasy I na rok szkolny 2018/2019 proszone są  o dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia do sekretariatu szkoły
od 26 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 roku

Karta zgłoszenia dot.  dzieci mieszkających w obwodzie szkoły

 

Osoby, które mieszkają poza obwodem szkoły a chcą zgłosić dziecko do klasy I muszą złożyć w sekretariacie wniosek o przyjęcie do klasy I w terminie
od 26 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r.

Wniosek – dot. dzieci mieszkających poza obwodem szkoły