Rekrutacja do klasy I

Osoby zainteresowane zgłoszeniem dziecka do klasy I na rok szkolny 2019/2020 proszone są o dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia do sekretariatu szkoły.

Karta zgłoszenia (do pobrania PDF) –  dotyczy  dzieci mieszkających w obwodzie szkoły

Osoby, które mieszkają poza obwodem szkoły a chcą zgłosić dziecko do klasy I muszą złożyć w sekretariacie wniosek o przyjęcie do klasy I w terminie od 25 lutego 2019 r. do 15 marca 2019 r.

Wniosek (do pobrania PDF) – dotyczy dzieci mieszkających poza obwodem szkoły

Zarządzenie Wójta Gminy Świerklany z dnia 29 stycznia 2019 r.

Procedury postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do kalsy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej do klas I na rok szkolny 2019/2020