REGULAMIN PROJEKTU "WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA"

 

14 września 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi  w Świerklanach otrzymała CERTYFIKAT placówki wspierającej PRAWA DZIECKA NA ŚWIECIE 
w roku szkolnym 2015/2016. Nie każda szkoła może się tym poszczycić! Fundacja UNICEF doceniła nasze zaangażowanie  w projekcie edukacyjnym „Prawa dziecka a problemy współczesnego świata”. Projekt miał na celu uświadomić uczniom czym jest zrównoważony rozwój i jaki ma on wpływ na nasze codzienne życie. Dzieci pogłębiły wiedzę na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, w tym przede wszystkim ubóstwa, opieki medycznej  i zmian klimatycznych. W ramach programu uczniowie dowiedzieli się, jaki wpływ na życie wszystkich ludzi na świecie mają powyższe zjawiska, jak są związane z prawami dziecka,  a przede wszystkim jak można im przeciwdziałać.

Do głównych zadań należało (przy stałej współpracy UNICEF Polska) zainaugurowanie projektu  w placówce, zaplanowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, przygotowanie materiałów informacyjnych dla uczniów oraz złożenie sprawozdania z podjętych przez szkołę aktywności w trakcie realizacji projektu.

 Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia i dziękujemy za udział w projekcie najbardziej aktywnym Dzieciakom!

Koordynator Szkolnego Klubu Szkół UNICEF Michalina Dzierżęga

 

 

 

25 stycznia 2015 r. nasza szkoła dołączyła do KLUBU SZKÓŁ UNICEF!

Jest to inicjatywa, która zrzesza instytucje zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych ideę pomocy humanitarnej. Będziemy uczestniczyć w akcjach związanych  z tematyką: praw dziecka, edukacji globalnej i międzykulturowej, a także bezpieczeństwa dzieci.

Koordynatorem projektu w naszej  szkole jest pani Michalina Dzierżęga.