Klub Szkół UNICEF

25 stycznia 2015 r. nasza szkoła dołączyła do KLUBU SZKÓŁ UNICEF!

Jest to inicjatywa, która zrzesza instytucje zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych ideę pomocy humanitarnej. Będziemy uczestniczyć w akcjach związanych  z tematyką: praw dziecka, edukacji globalnej i międzykulturowej, a także bezpieczeństwa dzieci.

Koordynatorem projektu w naszej  szkole jest pani Michalina Dzierżęga.

14 września 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi  w Świerklanach otrzymała CERTYFIKAT placówki wspierającej PRAWA DZIECKA NA ŚWIECIE
w roku szkolnym 2015/2016. Nie każda szkoła może się tym poszczycić! Fundacja UNICEF doceniła nasze zaangażowanie  w projekcie edukacyjnym „Prawa dziecka a problemy współczesnego świata”. Projekt miał na celu uświadomić uczniom czym jest zrównoważony rozwój i jaki ma on wpływ na nasze codzienne życie. Dzieci pogłębiły wiedzę na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, w tym przede wszystkim ubóstwa, opieki medycznej  i zmian klimatycznych. W ramach programu uczniowie dowiedzieli się, jaki wpływ na życie wszystkich ludzi na świecie mają powyższe zjawiska, jak są związane z prawami dziecka,  a przede wszystkim jak można im przeciwdziałać.

Do głównych zadań należało (przy stałej współpracy UNICEF Polska) zainaugurowanie projektu  w placówce, zaplanowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, przygotowanie materiałów informacyjnych dla uczniów oraz złożenie sprawozdania z podjętych przez szkołę aktywności w trakcie realizacji projektu.

Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia i dziękujemy za udział w projekcie najbardziej aktywnym Dzieciakom!