Dyrekcja

Wychowawcy

Rada Pedagogiczna

Pedagog

Logopeda

Świetlica

Biblioteka

Higienistka

Administracja i obsługa