UZYSKANE PRZEZ SZKOŁĘ CERTYFIKATY

 

 

 

Śląska Szkoła

Jakości

 

Socrates

Commenius

 

Szkoła

z Klasą

Przyjazna

Szkoła

Adoptujemy

zabytki

 

Europejski Fundusz Społeczny

Lepsza Szkoła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła bez przemocy

Szkoła we Wleniu