KALENDARIUM
czyli historia szkoły w datach

1811 – pierwsze zapiski dotyczące Szkoły Podstawowej w Świerklanach Dolnych tzw. Kysterówka

1857 – pierwsza szkoła murowana

1870 – szkoła niemiecka, w której uczono w języku polskim

1920 – istnienie na terenie Świerklan Dolnych 5-cio klasowej szkoły podstawowej

1926 – rozpoczęcie budowy dziś istniejącej szkoły; pracami kieruje nauczyciel Sylwester Herman

01.09.1928 – oddanie do użytku budynku szkolnego, nadanie szkole imienia Świętej Jadwigi

1939 -  1945 – szkoła pod zarządem niemieckim

marzec 1945 – pożar szkoły i jej odbudowa, którą kieruje nauczyciel, później kierownik szkoły Antoni Jośko

28.05.1945 – wznowienie zajęć dydaktycznych

1956 – oddanie do użytku kolejnych pomieszczeń (sal lekcyjnych)

1959 – remont i otynkowanie budynku szkolnego

czerwiec 1967 – rozdanie świadectw pierwszym absolwentom szkoły ośmioklasowej

1969/70 – rozbudowa  i modernizacja budynku szkolnego – dobudowanie drugiego piętra,

                   pracami kieruje nauczyciel Bolesław Kuczera

1970 – likwidacja pieców węglowych, instalacja centralnego ogrzewania

1971 – oddanie do użytku nowej instalacji higieniczno – sanitarnej

1973/74 – powstanie Zbiorczej Szkoły Gminnej

1974  – 1976 – działanie klas uzawodowionych

1983 – odejście na emeryturę, po 36 latach pracy, dyrektora Bolesława Kuczery

01.09.1983 – objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez mgr  Franciszka Szulika

02.09.1985 – objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez  mgr Małgorzatę Rduch

1989 – budowa kompleksu boisk przy szkole

1989/90 – gazyfikacja szkoły

01.09.1990 – wprowadzenie do szkoły lekcji religii i języka francuskiego

01.09. 1991 – wprowadzenie do szkoły lekcji języka angielskiego

1990-92 – prace nad osuszaniem budynku szkolnego, wymiana podłóg w klasach, zorganizowanie szatni dla uczniów

1992/93 – ostatni rok nauczania języka francuskiego

1993 – powstanie pierwszej pracowni komputerowej i wprowadzenie w klasie VIII przedmiotu Informatyka

1995/96 – modernizacja sanitariatów

1996 – modernizacja pracowni komputerowej (wzbogacenie jej o komputery PC, drukarki i skaner)

1997 – skomputeryzowanie sekretariatu

1997 – radiofonizacja szkoły

01.09. 1997 – wprowadzenie przedmiotu wychowanie regionalne

17.10.1997– oddanie do użytku sali gimnastycznej i reaktywowanie imienia Świętej Jadwigi

1998 – uruchomienie w szkolnej pracowni sieci i podłączenie jej do Internetu

1998 – umieszczenie kuchni i stołówki w przyziemiu

1998/99 –  uroczyste obchody 70-ciolecia szkoły

01.09.1999 – utworzenie sześcioklasowej szkoły podstawowej w związku z powstaniem gimnazjum

                        oraz wprowadzenie przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie

01.09.2000 – wprowadzenie nauczania języka niemieckiego

2002 – odejście na emeryturę pani dyrektor  mgr Małgorzaty Rduch

01.09.2002 – objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez mgr Alinę Konsek oraz wprowadzenie

                        przedmiotu edukacja regionalno - europejska

16.10.2002 – ufundowanie dla szkoły sztandaru z wizerunkiem Świętej Jadwigi

09.2003 – powstanie zespołu tanecznego Step by step oraz przyjęcie nazwy Puls przez zespół muzyczny

10.2003 − wysłanie listu do ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 25-lecia pontyfikatu

16.10.2003 – uroczyste obchody 75-ciolecia szkoły

08.2004 - pozyskanie pracowni komputerowej w ramach projektu Pracownia Internetowa dla Szkół

09.2004 – przystąpienie szkoły do projektu Szkoła z klasą – Lego, Cogito, Ago

10.2004 – rozpoczęcie generalnego remontu szkoły w ramach dotacji z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich

                   przy współpracy z Urzędem Gminy

05.2005 – oddanie do użytku nowo wyremontowanych pomieszczeń szkolnych

05.2005 – docieplenie budynku szkoły

06.2005 – uzyskanie certyfikatu Szkoła z klasą – Lego, Cogito, Ago

08.2005 – zainstalowanie pracowni językowej

09.2005 – nawiązanie współpracy ze szkołami w ramach projektu SOCRATES - COMENIUS

09.2005 – utworzenie klasy sportowej w dyscyplinach: piłka nożna dla chłopców i piłka siatkowa dla dziewczyn

11.2005  – przystąpienie szkoły do projektu Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki

11.2005 – przystąpienie do programu Śląska Szkoła Jakości

12.2005 – wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej, założenie rolet we wszystkich klasach 

02.2006 − pierwsze wręczenie stypendiów naukowych

06.2006 – generalny remont dachu szkoły 

06.2006 - przystąpienie do programu Przyjazna Szkoła finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

                  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

08.2006 – zainstalowanie Multimedialnego Centrum Informacji w bibliotece szkolnej z Europejskiego

                   Funduszu Społecznego.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

08.2006 – wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej

10.2006 – uzyskanie certyfikatu Śląska Szkoła Jakości

01.2007 – pierwszy konkurs kolędowy „Zaśpiewajmy Jezuskowi”

08.2007 – generalny remont sali gimnastycznej

01.09.2007 – nadanie szkole numeru 2

09.2007 - akcesja do programu Adopcja Serca- adoptowaliśmy małą dziewczynkę o imieniu Querine z Rwandy

10.2007 – obchody 5-lecia poświęcenia sztandaru szkoły

08.2008 –remont ogrodzenia wokół szkoły, odnowienie nawierzchni boisk szkolnych,

                  zagospodarowanie zielenią terenu wokół szkoły

01.09.2008 – wprowadzenie innowacji pedagogicznej z języka angielskiego

09.2008 – wydanie książki z okazji 80-lecia istnienia szkoły

10.2008 – uroczyste obchody 80-lecia istnienia szkoły