RADA PEDAGOGICZNA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI  W ŚWIERKLANACH

1.

mgr Maria Rduch

dyrektor, nauczyciel języka polskiego

2.

mgr Anita Gruszczyk

wicedyrektor, nauczyciel matematyki

3.

mgr Iwona Barchańska

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

4.

Maria Bochenek

nauczyciel religii

5.

mgr Agnieszka Czerwik Zaniewska

pedagog szkolny

6.

mgr Michalina Dzierżęga

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego

7.

mgr Katarzyna Grabara

nauczyciel języka angielskiego

8.

mgr Julia Gruszczyk Cabała

nauczyciel języka polskiego i informatyki

9.

mgr Jonna Hauder

nauczyciel geografii

10.

mgr Joanna Jastrzębska

nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego

11.

mgr Martyna Karkoszka

nauczyciel języka polskiego

12.

mgr inż Wioleta Klocek

nauczyciel matematyki i zajęć technicznych

13.

mgr Danuta Konsek

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  i edukacji regionalnej

14.

mgr Urszula Kowalczyk

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz terapii pedagogicznej

15.

mgr Elżbieta Kozicka

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz terapii pedagogicznej

16.

mgr Dorota Krawczyk

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz terapii pedagogicznej

17.

mgr Joanna Krawczyk             

nauczyciel plastyki i wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy

18.

mgr Gabriela Lebuda

nauczyciel języka polskiego

19.

mgr Dominika Marcisz

wychowawca świetlicy oraz  nauczyciel języka angielskiego

20.

mgr Sylwia Masłowska

nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy

21.

mgr Lidia Michalska

nauczyciel języka polskiego i historii

22.

mgr Tatiana Mierzejewska - Wala

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, wspomagający nauczanie

23.

mgr Anna Mika

nauczyciel religii, edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy  o społeczeństwie

24.

mgr Barbara Mrozek

nauczyciel języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie

25.

mgr Jarosław Musiał

nauczyciel wychowana fizycznego

26.

mgr inż. Marzena Nosiadek – Kubiec

nauczyciel matematyki i zajęć technicznych

27.

mgr Ewa Piątek nauczyciel języka angielskiego

28.

mgr Joanna Piwkowska

nauczyciel matematyki

29.

mgr Mariusz Pomykoł

nauczyciel historii, języka angielskiego oraz edukacji regionalno – europejskiej

30.

mgr Monika Pośpiech

nauczyciel przyrody, logopeda

31.

mgr Magdalena Rduch

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

32.

ks. mgr Marcin Ryszka

nauczyciel religii

33.

mgr Martyna Sitek

nauczyciel języka niemieckiego oraz języka angielskiego

34.

mgr Maria Skrobol

nauczyciel muzyki, plastyki, zajęć artystycznych i wychowania do życia w rodzinie

35.

mgr Sławomir Sobik

nauczyciel wychowania fizycznego

36.

mgr Ewa Spandel

nauczyciel Chemii i fizyki

37.

mgr Monika Stacha

nauczyciel języka angielskiego i zajęć technicznych

38.

mgr Monika Strzebniok

pedagog szkolny

39.

mgr Iwona Szulc-Winkler

nauczyciel matematyki i informatyki

40.

mgr Elżbieta Szulik

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

41.

mgr Ludmiła Szulik

nauczyciel biologii i fizyki

42.

mgr Joanna Werner

nauczyciel wychowania fizycznego

43.

mgr Hanna Wieczorek

nauczyciel języka angielskiego

44.

mgr Marta Wojtczak

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

45.

mgr Ewa Wojcieszek

nauczyciel bibliotekarz, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia  w rodzinie

46.

mgr Wioleta Wolny

nauczyciel muzyki, techniki, informatyki oraz bibliotekarz

47.

mgr Grzegorz Wyciszczok

nauczyciel fizyki, informatyki, wychowania fizycznego, techniki  i gimnastyki korekcyjnej

48.

mgr Marzena Kulig

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

49.

mgr Małgorzata Wichtowska

nauczyciel doradztwa zawodowego