Harmonogram spotkań z Rodzicami 2015/2016

 ·       8 Września – zebranie zarządu Rady Rodziców, spotkanie z Dyrektorem Szkoły

·       10 Września – ogólne zebranie na sali gimnastycznej, wystąpienie Dyrektora Szkoły i przedstawienie planu pracy szkoły na dany rok szkolny- koncepcja szkoły, przedstawienie planu finansowego szkoły na następny rok (budżet) , sprawozdanie finansowe Rady Rodziców,  spotkania informacyjne   z wychowawcami  w klasach, wybór jedynek, dyskusja i zatwierdzenie programu wychowawczego i profilaktyki, wystąpienie samorządu uczniowskiego.

·       6 Października  – konsultacje z rodzicami ( 15.00-16.00)

·       19 Listopada – międzysemestralne spotkania z wychowawcami, zapoznanie się z postępami w nauce, szkolenie dla rodziców „Skuteczna strategia profilaktyczna w szkole. Co zamiast brania               i picia?.” – Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr w Rybniku.

·       1 grudnia  – konsultacje z rodzicami ( 15.00-16.00)

·       25 Stycznia - ogólne zebranie na sali gimnastycznej, wystąpienie Dyrektora Szkoły i podsumowanie pierwszego semestru, spotkania informacyjne z wychowawcami  w klasach.

·       17 Marca – spotkanie dla rodziców klas VI oraz konsultacje                 z rodzicami od 15.00 -16.00)

·       14 Kwietnia - międzysemestralne spotkania z wychowawcami, zapoznanie się z postępami  w nauce, szkolenie dla rodziców „Uczniowski stres. Przyczyny, objawy, diagnoza.”. – Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr w Rybniku.

·       12 maja– konsultacje z rodzicami, proponowane oceny (15.00-16.00)

·       24 Czerwca - ogólne zebranie na sali gimnastycznej, sprawozdanie Dyrektora Szkoły z podsumowaniem nadzoru pedagogicznego za cały rok szkolny.