ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

RODZAJ PROWADZĄCY DZIEŃ TYGODNIA GODZINA

MAŁY WOLONTARIAT CECYLKI KNEDELEK

mgr Michalina Dzierżęga

czwartek

8:00 - 8:45

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZE

środa

kl. V

13:50 - 14:35

czwartek

kl. VI

12:45 - 13:30

ZAJĘCIA MATEMATYCZNE

mgr Anita Gruszczyk

czwartek

kl. II A

13:50 - 14:35

środa

kl. II C

13:50 - 14:35
GRUPA PROJEKTOWA

mgr Julia Gruszczyk - Cabała

 wg harmonogramu spotkań

SKLEPIK "ORBITKA"

mgr Joanna Hauder

wg harmonogramu spotkań

KÓŁKO Z JĘZYKA POLSKIEGO

co dwa tygodnie

mgr Joanna Jastrzębska

poniedziałek

7:15 - 8:00

piątek

13:50 - 14:35

KÓŁKO Z JĘZYKA POLSKIEGO

mgr Martyna Karkoszka

poniedziałek

7:15 - 8:00

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZE  Z JĘZYKA POLSKIEGO

środa

13:50 - 14:35

kl. IV

14:40 - 15:25

kl. VII

"KLUB CIEKAWSKICH"

mgr Danuta Konsek

środa

8:55 - 9:40

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZE

mgr Urszula Kowalczyk

środa

11:40 - 12:25

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZE mgr Elżbieta Kozicka

czwartek

11:40 - 12:25

KÓŁKO MATEMATYCZNE

mgr Dorota Krawczyk

wtorek

8:00 - 8:45

KÓŁKO ORTOGRAFICZNE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZE poniedziałek 12:45 - 13:30

KÓŁKO PLASTYCZNE

mgr Joanna Krawczyk

wtorek

14:40 - 15:25

KÓŁKO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

co dwa tygodnie

mgr Dominika Marcisz

piątek

8:00 - 8:45

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZE

KÓŁKO HISTORYCZNE

mgr Lidia Michalska

środa

na zmianę

13:50 - 14:35

14:40 - 15:25

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

co dwa tygodnie

mgr Tatiana Mierzejewska - Wala

wtorek

13:35 - 14:35

SZKOLNE KOŁO CARITAS

mgr Anna Mika

wtorek

14:40 - 15:25

KÓŁKO SPORTOWO - REKREACYJNE

mgr Jarosław Musiał

środa

14:30 - 15:15

KOŁO MIŁOŚNIKÓW JĘZYKA POLSKIEGO

mgr Barbara Mrozek

środa

8:00 - 8:45

KÓŁKO MATEMATYCZNE

co trzy tygodnie

mgr inż. Marzena Nosiadek - Kubiec

wtorek

13:50 - 14:35

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZE KL. IV i V co dwa tygodnie czwartek 14:40 - 15:25

KÓŁKO MATEMATYCZNE

mgr Joanna Piwkowska

środa

14:40 - 15:25

KÓŁKO REDAKCYJNE

mgr Mariusz Pomykoł

środa

14:40 - 15:25

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

mgr Monika Pośpiech

czwartek

13:50 - 14:35

KÓŁKO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO "PRZYGODY SHERLOCKA HOLMESA"

mgr Martyna Kuczera

wtorek

14:40 - 15:25

KÓŁKO CHEMICZNE

co dwa tygodnie

mgr Ewa Spandel

środa

14:40 - 15:25

KÓŁKO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

mgr Monika Stacha

środa

13:50 - 14:35

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZE  Z MATEMATYKI 

kl. VI, VII SP, II i III GM)

mgr Iwona Szulc-Winkler

wtorek

kl. II i III  GM

7:05 - 7:50

środa

kl. VI i VII

7:10 - 7:55

KÓŁKO MATEMATYCZNE

(kl. III B i III D GM)

czwartek

14:40 - 15:25

KÓŁKO ORTOGRAFICZNE

mgr Elżbieta Szulik

piątek

11:40 - 12:25

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZE

wtorek

11:40 - 12:25

KÓŁKO BIOLOGICZNE

mgr Ludmiła Szulik

piątek

8:00 - 8:45

KÓŁKO SPORTOWO - REKREACYJNE

mgr Joanna Werner

czwartek

13:50 - 14:35

KÓŁKO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

mgr Hanna Wieczorek

czwartek

14:40 - 15:25

KÓŁKO INFORMATYCZNE kl. 1-3

co dwa tygodnie

mgr Marta Wojtczak

wtorek

8:00 - 8:45

ZESPÓŁ MUZYCZNY kl. 4-6

mgr Wioleta Wolny

środa

14:35 - 15:20

KÓŁKO BIBLIOTECZNE

mgr Ewa Wojcieszek

poniedziałek

7:15 - 8:00

piątek

7:15 - 8:00

KÓŁKO SPORTOWE

mgr Grzegorz Wyciszczok

piątek 13:30 - 15:00