KOŁA ZAINTERESOWAŃ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

KOŁO BIBLIJNE            - poniedziałek 12.35 - 13.20

KOŁO JĘZYKOWE         - czwartek 13.30 - 14.45

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE - środa 7.45 - 10.30

                                                       - czwartek 12.15 - 13.20

KOŁO PLASTYCZNE            - piątek 13.30 - 14.15

KOŁO REDAKCYJNE           - czwartek 13.30 - 14.15

ZESPÓŁ MUZYCZNY            - środa 13.20 - 14:45

ZESPÓŁ TANECZNY             - wtorek 14.25 - 15.00

SKS         - poniedziałek 14.25 - 16.00

                  wtorek 14.25 - 16.00

                  piątek 14.45 - 16.15  (zajęcia basenowe)

Dla klas VI dodatkowo przygotowanie do sprawdzianu

 VI a     - język polski - czwartek 13.30 - 14.15

             - matematyka - poniedziałek 13.30 - 14.15

 VI b     - język polski - poniedziałek 7.45 - 8.30

             - matematyka - poniedziałek 13.30 - 14.15