SAMORZĄD UCZNIOWSKI

                            Przewodnicząca: Dominika Kajzerek

                            Zastępca: Angelika Filec

                            Skarbnik: Agata Przeliorz

                            Sekretarz: Maria Kwiecień

                            Opiekun: pani Monika Pośpiech