HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 Hasło roku :

Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie wymagali”- (Święty Jan Paweł II)

Rozwijamy umiejętność czytania ze  rozumieniem i nabytą  wiedzę wykorzystujemy w praktyce .

 

·        Rozpoczęcie roku szkolnego -1 września 2015

·        Zebranie z rodzicami – 10 września 2015 – godzina 16.30

·        Test na start w klasie I – 29 września 2015

·        Ślubowanie klasy pierwszej oraz Dzień Języków1 października 2015

·        6 października 2015 – konsultacje z rodzicami ( 15.00-16.00)

·        Wyjazd kl. VI do Trzebnicy – 13 października 2015

·        Dzień Edukacji Narodowej–14 października 2015 (Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ustawowo)

·        Wizytacja parafialna – 9 października 2015

·        Święto Szkoły – 16 pażdziernika 2015 (Dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

·        Wojewódzki konkurs przedmiotowy z j. polskiego -   listopad 2015

·        Wojewódzki konkurs przedmiotowy z matematyki -  listopad 2015

·        Śródsemestralne zebrania rodziców oraz pedagogizacja– 19 listopada 2015 „Skuteczna strategia profilaktyczna w szkole. Co zamiast brania               i picia?”

·        1 grudnia 2015 – konsultacje z rodzicami ( 15.00-16.00)

·        Dzień Górnika połączony z Mikołajem – 4 grudnia 2015

·        Jasełka dla Rodziców – 16 grudnia 2015 o 15. 00

·        Wigilijki klasowe – 22 grudnia 2015

·        Zimowa przerwa świąteczna – 23 grudnia – 1 stycznia 2016 roku

·        Konferencja klasyfikacyjna semestralna – 18 stycznia 2016

·        Zakończenie I semestru –22 stycznia 2016roku !

·        Międzysemestralne zebranie rodziców – 25 stycznia 2016

·        Próbny sprawdzian po kl. VI z  Inst. Badań Komp. Wałbrzych z j. angielskiego w kl. VI-  11 styczeń 2016

·        Próbny sprawdzian po kl. VI z  Inst. Badań Komp. Wałbrzych z matematyki i j. polskiego -11 styczeń 2016

·        Próbny sprawdzian po kl. VI z Operonu –(j. pol., mat., j. ang.)–                       12 styczeń  2016

·        Próbny sprawdzian po kl. VI z GWO- (j. pol., mat.) –   20 styczeń  2016

·        Ferie zimowe od 15-26 lutego 2016 roku

·        Spotkanie z rodzicami klas VI przed sprawdzianem – 17 marca 2016 oraz konsultacje z rodzicami od 15.00 -16.00)

·        Rekolekcje Wielkopostne od 21-23 marca 2016

·        Wiosenna przerwa świąteczna od 24-29 marca 2016  roku

·        Sprawdzian po klasie VI z OKE– 5 kwietnia 2016 ( dzień wolny dla uczniów kl. I-V)!!!

·        Testy dla  kl. III - z Operonu -u - 14 marca 2016

·        Śródsemestralne zebrania rodziców oraz pedagogizacja– 14 kwietnia 2016 „Uczniowski stres. Przyczyny, objawy, diagnoza.”

·        Tydzień Zdrowia i Ekologii „ Sprawni w sporcie, aktywni w życiu” od 20- 22 kwietnia 2016

·        23 kwietnia 2016 roku – Dzień Książki, kiermasz oraz Dzień Otwarty Szkoły (Odpracowanie dnia 2 maja 2016)

·        2 maja 2016 dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych po odpracowaniu – odpracowanie w sobotę 23 kwietnia 2016 roku

·        Testy po kl. I, II, IV  i V – 10 maja 2016 z IBK w Wałbrzychu

·        Testy dla  kl. III - z CKE – w  maju 2016

·        12 maja 2016 – konsultacje z rodzicami ( 15.00-16.00)

·        21 maja  2016 (sobota)- odpracowanie dnia 27 maja

·        27 maja 2016 dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych po odpracowaniu (po Bożym Ciele), odpracowanie w sobotę 21 maja 2016

·        1 czerwca 2016 Festyn Rodzinny Mama, Tata i Ja "Rodzice partnerami szkoły", Dzień Sportu - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

·        Dzień Szkoły bez Przemocy - 3 czerwca 2016

·        Konferencja klasyfikacyjna - 20 czerwca 2016

·        Komers klas VI - 22 czerwca 2016

·        Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 23 czerwca 2016

·        Zakończenie roku szkolnego – 24 czerwca 2016 !

 

Diagnoza nauczania języka angielskiego w klasach V i  VI– grudzień, marzec

Diagnoza nauczania języka angielskiego w klasach III – styczeń, maj

Uwaga: zastrzega się prawo do zmian w datach ze względów na organizację pracy szkoły