Uroczystości roku szkolnego 2015/2016

 

Rozpoczęcie roku, powitanie pierwszaków Dyrektor szkoły 1września

Narodowe Czytanie

Zaproszeni goście

września

Sprzątanie świata

M. Pośpiech,

D. Konsek

23  września

Dzień Tabliczki Mnożenia- konkurs

M. Nosiadek-Kubiec

25 września

Dzień Chłopca

Wychowawcy klas

30 września

Dzień Języków, Ślubowanie klas I

D. Konsek, D. Krawczyk, M. Dzierżęga, M. Sitek

1 października

Święto Szkoły

„Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”

Dyrekcja szkoły, M. Pośpiech, M. Nosiadek - Kubiec

16 października

Konkurs biblijny

M. Bochenek

listopad

Odzyskanie Niepodległości

11 listopada

M. Pomykoł

10 listopada

Konkursy przedmiotowe

G. Lebuda

M. Nasiadek-Kubiec,

I. Szulc-Winkler

Listopad

Na śląską nutę; Dzień Górnika i Święty Mikołaj w tradycji naszej szkoły ( wspomnienie         o Prawach Dziecka)

G. Lebuda,

U. Kowalczyk

Ks. M. Ryszka

4grudnia

Jasełka dla rodziców

 M. Bochenek,

E. Kozicka

16 grudnia

Jasełka dla dzieci i spotkania opłatkowe w klasach

Wychowawcy klas

22 grudnia

Międzyszkolny Konkurs Kolędowy „Zaśpiewajmy Jezuskowi”

A. Konsek

W. Wolny

styczeń

Dzień Seniora

E. Szulik

J. Krawczyk

21stycznia

Balik noworoczny

Wychowawcy klas

Rada Rodziców

styczeń

Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas I-III i IV-VI

E. Szulik,  G. Lebuda

marzec

Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas I-III

E. Szulik

marzec

Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas I-III

 E. Szulik

marzec

Gminny konkurs matematyczno-przyrodniczy

M. Pośpiech,

M. Nasiadek-Kubiec

maj

Wielkanocne obyczaje  (program artystyczny dla gości)

M. Rduch, M. Wojtczak

 

21 marca

Gminny Konkurs Ekologiczny dla klas IV-VI

M. Pośpiech

kwiecień

Szkolny Konkurs Ekologiczny klas I-III

D. Krawczyk

kwiecień

Międzyszkolny konkurs regionalny „Miłośnicy gwary ślaskiej”

D. Konsek, M. Pomykoł.

M. Dzierżęga

kwiecień

Tydzień Zdrowia i Ekologii

„Sprawni w sporcie, aktywni  w życiu”

M. Pośpiech,

G. Wyciszczok

20-22  kwietnia

Obchody Dnia Ksiązki i Praw Autorskich,

Dzień Otwarty Szkoły

W. Wolny , G. Lebuda,

M.Sitek, M. Rduch

 

 23 kwiecień

 

Konstytucja 3 Maja

 i Dzień Flagi

M. Pomykoł,

 29 kwietnia

Szkolny konkurs Młodych Talentów „Rambit”

M. Wojtczak

 

maj

English Day – przegląd teatrów i poezji angielskiej – międzyszkolny konkurs

D. Marcisz

K.Grabara

maj

Festyn Rodzinny „Mama, tata        i ja” – „Rodzice partnerami szkoły”

Wychowawcy klas,

Rada Rodziców

1czerwca

Ogólnopolski  Dzień Szkoły Bez Przemocy

A. Czerwik – Zaniewska

5czerwca

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla dorosłych

B/. Mrozek, G. Lebuda

czerwiec

Klasy VI żegnają się ze szkołą, wychowawcami, nauczycielami i obsługą

M. Pośpiech, M. Nosiadek-Kubiec

 22 czerwca

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Pożegnanie klas VI przez klasy V. Przekazanie sztandaru

D. Marcuisz M. Pośpiech, M. Nosiadek-Kubiec

 24 czerwca