Rada pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach

 1. Aleksandra Antończyk – nauczyciel religii
 2. Agnieszka Czerwik-Zaniewska – pedagog, nauczyciel współorganizujący kształcenie
 3. Michalina Dzierżęga – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 4a
 4. Katarzyna Grabara – nauczyciel języka angielskiego
 5. Anita Gruszczyk – wicedyrektor, nauczyciel matematyki
 6. Julia Gruszczyk-Cabała – nauczyciel języka polskiego, informatyki, zajęć komputerowych
 7. Joanna Hauder – nauczyciel geografii, współorganizujący kształcenie
 8. Wioleta Klocek – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 5c
 9. Danuta Konsek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1a
 10. Urszula Kowalczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowawca klasy 2a, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 11. Elżbieta Kozicka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2b, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 12. Martyna Kuczera – nauczyciel języka niemieckiego
 13. Dorota Krawczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowawca klasy 1c, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 14. Joanna Krawczyk – nauczyciel plastyki, wychowawca klasy 7a, wychowawca świetlicy
 15. Gabriela Lebuda – nauczyciel bibliotekarz, języka polskiego
 16. Dominika Marcisz – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 8a
 17. Sylwia Masłowska – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy
 18. Lidia Michalska – nauczyciel języka polskiego, historii
 19. Tatiana Mierzejewska-Wala – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, współorganizujący kształcenie
 20. Anna Mika – nauczyciel religii, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania do życia w rodzinie
 21. Jarosław Musiał – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy IIIb, IIIc GIM
 22. Barbara Mrozek – nauczyciel języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie
 23. Marzena Nosiadek-Kubiec – nauczyciel matematyki, informatyki, wychowawca klasy 6b
 24. Joanna Piwkowska – nauczyciel matematyki
 25. Mariusz Pomykoł – nauczyciel historii, WOS-u, edukacji regionalnej
 26. Monika Pośpiech – nauczyciel przyrody, wychowawca klasy 6a
 27. Magdalena Rduch – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowawca klasy 1b
 28. Maria Rduch – dyrektor, nauczyciel języka polskiego
 29. Maria Skrobol – nauczyciel zajęć artystycznych, muzyki
 30. Sławomir Sobik – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy
 31. Ewa Spandel – nauczyciel chemii
 32. Monika Stacha – nauczyciel języka angielskiego, zajęć technicznych, techniki, wychowawca klasy 4b
 33. Monika Strzebniok – nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, pedagog
 34. Elżbieta Szulik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 3a
 35. Ludmiła Szulik – nauczyciel biologii, fizyki, wychowawca klasy 7b
 36. Joanna Werner nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy, wychowawca klasy IIIa GIM
 37. Hanna Wieczorek – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 4c
 38. Marta Wojtczak – nauczyciel informatyki, zajęć rewalidacyjnych, wychowawca świetlicy, wychowawca klasy 5a
 39. Wioleta Wolny – nauczyciel muzyki, wychowawca klasy 5b, bibliotekarz
 40. Grzegorz Wyciszczok – nauczyciel fizyki, wychowania fizycznego,