Rada pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach:

 1. Agnieszka Czerwik-Zaniewska – pedagog
 2. Michalina Dzierżęga – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 2a
 3. Katarzyna Grabara – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 8a
 4. Anita Gruszczyk – wicedyrektor, nauczyciel matematyki
 5. Julia Gruszczyk-Cabała – nauczyciel języka polskiego, informatyki, zajęć komputerowych
 6. Joanna Hauder – pedagog, nauczyciel geografii, wychowawca klasy 7b
 7. Wioleta Klocek – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 8c
 8. Danuta Konsek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1a
 9. Elżbieta Kozicka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2b, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 10. Dorota Krawczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowawca klasy 1b, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 11. Joanna Krawczyk – nauczyciel plastyki, wychowawca świetlicy
 12. Lidia Michalska – nauczyciel języka polskiego, historii, zajęć rewalidacyjnych, wychowawca klasy 4b
 13. Anna Mika – nauczyciel religii, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania do życia w rodzinie
 14. Jarosław Musiał – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 5a
 15. Barbara Mrozek – nauczyciel języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie, wychowawca klasy 4a
 16. Marzena Nosiadek – Kubiec – nauczyciel matematyki
 17. Mariusz Pomykoł – nauczyciel historii, WOS-u, edukacji regionalnej, wychowawca klasy 5b
 18. Monika Pośpiech – nauczyciel przyrody, logopeda
 19. Magdalena Rduch – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, współorganizujący kształcenie, wychowawca klasy 1b
 20. Maria Rduch – dyrektor, nauczyciel języka polskiego
 21. Maria Skrobol – nauczyciel muzyki
 22. Sławomir Sobik – nauczyciel wychowania fizycznego
 23. Ewa Spandel – nauczyciel chemii
 24. Elżbieta Szulik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2a
 25. Ludmiła Szulik – nauczyciel biologii i fizyki, wychowawca klasy 7a
 26. Joanna Werner nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 6a
 27. Hanna Wieczorek – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 7c
 28. Wioleta Wolny – nauczyciel muzyki, wychowawca klasy 8b, bibliotekarz
 29. Michalina Godziek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 3b
 30. Agnieszka Stefańska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2c
 31. Marta Gąsior – nauczyciel doradztwa zawodowego
 32. Paulina Karpińska – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 33. Martyna Kuczera – nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego
 34. Tatiana Mierzejewska – Wala  – nauczyciel współorganizujący kształcenie
 35. Patrycja Orszulik – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
 36. Magdalena Szczęch – nauczyciel religii
 37. Marta Wojtczak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki