Rada pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach:

 1. Agnieszka Czerwik-Zaniewska – pedagog, nauczyciel współorganizujący kształcenie
 2. Michalina Dzierżęga – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 2b
 3. Katarzyna Grabara – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 6a
 4. Anita Gruszczyk – wicedyrektor, nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 7b
 5. Julia Gruszczyk-Cabała – nauczyciel języka polskiego, informatyki, zajęć komputerowych
 6. Joanna Hauder – nauczyciel geografii, współorganizujący kształcenie
 7. Wioleta Klocek – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 6c
 8. Danuta Konsek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2a
 9. Urszula Kowalczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowawca klasy 3a, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 10. Elżbieta Kozicka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 3b, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 11. Martyna Kuczera – nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca klasy 5a
 12. Dorota Krawczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowawca klasy 2c, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 13. Joanna Krawczyk – nauczyciel plastyki, wychowawca klasy 8a, wychowawca świetlicy
 14. Gabriela Lebuda – nauczyciel bibliotekarz, języka polskiego
 15. Dominika Marcisz – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy
 16. Lidia Michalska – nauczyciel języka polskiego, historii
 17. Tatiana Mierzejewska-Wala – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, współorganizujący kształcenie
 18. Anna Mika – nauczyciel religii, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania do życia w rodzinie
 19. Jarosław Musiał – nauczyciel wychowania fizycznego
 20. Barbara Mrozek – nauczyciel języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie
 21. Weronika Klimza – nauczyciel matematyki
 22. Mariusz Pomykoł – nauczyciel historii, WOS-u, edukacji regionalnej
 23. Monika Pośpiech – nauczyciel przyrody, logopeda
 24. Magdalena Rduch – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, współorganizujący kształcenie
 25. Maria Rduch – dyrektor, nauczyciel języka polskiego
 26. Maria Skrobol – nauczyciel zajęć artystycznych, muzyki
 27. Sławomir Sobik – nauczyciel wychowania fizycznego
 28. Ewa Spandel – nauczyciel chemii
 29. Monika Stacha – nauczyciel języka angielskiego, zajęć technicznych, techniki, wychowawca klasy 5b
 30. Monika Strzebniok – nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, pedagog
 31. Elżbieta Szulik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1a
 32. Ludmiła Szulik – nauczyciel biologii, fizyki, wychowawca klasy 8b
 33. Joanna Werner nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 4a i 7a
 34. Hanna Wieczorek – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 5c
 35. Marta Wojtczak – nauczyciel informatyki, wychowawca klasy 1b
 36. Wioleta Wolny – nauczyciel muzyki, wychowawca klasy 6b, bibliotekarz
 37. Lidia Marcisz – nauczyciel religii