Rada pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach:

 1. Agnieszka Czerwik-Zaniewska – pedagog, nauczyciel współorganizujący kształcenie
 2. Michalina Dzierżęga – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 1a
 3. Katarzyna Grabara – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 6a
 4. Anita Gruszczyk – wicedyrektor, nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 7b
 5. Julia Gruszczyk-Cabała – nauczyciel języka polskiego, informatyki, zajęć komputerowych
 6. Joanna Hauder – nauczyciel geografii, współorganizujący kształcenie, wychowawca klasy 6b
 7. Wioleta Klocek – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 6c
 8. Danuta Konsek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 3a
 9. Elżbieta Kozicka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1b, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 10. Martyna Kuczera – nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego, wychowawca klasy 6a
 11. Dorota Krawczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowawca klasy 3c, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 12. Joanna Krawczyk – nauczyciel plastyki, wychowawca świetlicy
 13. Gabriela Lebuda – nauczyciel bibliotekarz, języka polskiego
 14. Dominika Marcisz – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy
 15. Lidia Michalska – nauczyciel języka polskiego, historii
 16. Anna Mika – nauczyciel religii, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania do życia w rodzinie
 17. Jarosław Musiał – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 4a
 18. Barbara Mrozek – nauczyciel języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie
 19. Weronika Klimza – nauczyciel matematyki
 20. Mariusz Pomykoł – nauczyciel historii, WOS-u, edukacji regionalnej, wychowawca klasy 4b
 21. Monika Pośpiech – nauczyciel przyrody, logopeda
 22. Magdalena Rduch – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, współorganizujący kształcenie, wychowawca klasy 3b
 23. Maria Rduch – dyrektor, nauczyciel języka polskiego
 24. Maria Skrobol – nauczyciel zajęć artystycznych, muzyki
 25. Sławomir Sobik – nauczyciel wychowania fizycznego
 26. Ewa Spandel – nauczyciel chemii
 27. Monika Stacha – nauczyciel języka angielskiego, zajęć technicznych, techniki
 28. Monika Strzebniok – nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, pedagog
 29. Elżbieta Szulik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2a
 30. Ludmiła Szulik – nauczyciel biologii i fizyki
 31. Joanna Werner nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 5a i 8a
 32. Hanna Wieczorek – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 6c
 33. Wioleta Wolny – nauczyciel muzyki, wychowawca klasy 7b, bibliotekarz
 34. Lidia Marcisz – nauczyciel religii
 35. Michalina Godziek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2b
 36. Agnieszka Stefańska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1c
 37. Iwona Sobik  – nauczyciel współorganizujący kształcenie