Samorząd Uczniowski

W skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022 wchodzą:

Przewodniczący: Nikola Gajda

Zastępca przewodniczącego: Alan Studnik

Skarbnik: Wiktor Szmid

Sekretarz: Paulina Karut

Opiekunem Samorządu jest Pani Michalina Dzierżęga