Samorząd Uczniowski

W skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 wchodzą:

Przewodniczący: Aleksandra Szulik

Zastępca przewodniczącego: Weronika Liszka

Skarbnik: Nina Skirtun

Sekretarz: Szymon Kamczyk

Opiekunem Samorządu jest Pani Anna Mika