Samorząd Uczniowski

W skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 wchodzą:

Przewodniczący: Nikodem Węgrzyn

Zastępca przewodniczącego: Patrycja Juraszek

Skarbnik: Kacper Florczak

Sekretarz: Zuzanna Dudek

Pozostali członkowie (przedstawiciele poszczególnych klas):

Natalia Cabała

Krzysztof Smyczyk

Nadine Turek

Paulina Karut

Hanna Czarny

Kinga Tatarczyk

Julia Tatarczyk

Opiekunem Samorządu jest Pani Martyna Kuczera