Świetlica

Wszystkie informacje, które dotyczą funkcjonowania świetlicy szkolnej zostały przekazane rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. Informacji udzielają również wychowawcy świetlicy oraz dyrektor szkoły.