Świetlica

Wszystkie informacje, które dotyczą funkcjonowania świetlicy szkolnej są na bieżąco przekazywane rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. Informacji udzielają również wychowawcy świetlicy oraz dyrektor szkoły.

UWAGA!!!

W związku z pandemią COVID – 19 uległ zmianie regulamin świetlicy. Można się z nim zapoznać na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym Librus .

REGULAMIN ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Do pobrania na stronie są również karty zgłoszeń , które należy dostarczyć do szkoły do dnia 4.09. 2020. Karty zgłoszeń będą także do pobrania na portierni szkoły.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

Rodzice uczniów klas pierwszych o zasadach zgłoszeń do świetlicy zostaną  poinformowani na zebraniu inauguracyjnym w dniu 1.09.2020.