PODSUMOWANIE KONKURSU „GOSPODARZ SZKOŁY”

Nadszedł dzień w którym pragniemy ogłosić wyniki szkolnego konkursu na Gospodarza Szkoły w roku szkolnym 2019/2020. Na podstawie punktów uzyskanych w konkursach oraz akcjach komisja przyznała nagrody pieniężne dla trzech najbardziej zaangażowanych klasw kategoriach I-III oraz IV- VIII SP2. Wyniki…

ÓSMOKLASIŚCI POWODZENIA!

Od 16 czerwca do 18 czerwca w naszej szkole odbywać się będą egzaminy ósmoklasisty według ustalonego harmonogramu. Wszystkie informacje oraz procedury dotyczące przeprowadzenia egzaminu zostały przekazane uczniom i ich rodzicom podczas spotkań on-line oraz poprzez dziennik elektroniczny. Wszystkim zdającym egzamin…

Rozstrzygnięcie konkursów Kangur 2020

Miło nam poinformować o wynikach konkursu Kangur 2020.W tym roku szkolnym konkurs został przeprowadzony drogą elektroniczną. Konkursowi patronuje Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych . Nagroda I stopnia – I  miejsce w regionie katowickim, I miejsce w powiecie Oliwia Reclik kl.2a …

Harmonogram zwrotu podręczników i książek

W tym roku szkolnym ze względu na sytuację pandemii podręczniki i książki będzie można zwracać według ustalonych zasad: Oddających podręczniki uczniów lub rodziców prosimy o bezwzględne zachowanie bezpieczeństwa: odległość między oddającymi 2 metry i założone rękawiczki. Oddawać książki i podręczniki…

Zdalna szkoła+

21 maja 2020 roku wniosek naszej gminy o pozyskanie środków finansowych w ramach programu „Zdalna szkoła+” został oceniony pozytywnie przez operatora środków – Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Tym samym otrzymaliśmy w ramach zawartej z CPPC umowy kwotę 54 950,00 zł…

Sukces w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Matematyka bez granic”

Miło nam poinformować, o niebywałym sukcesie klasy 8a, która zdobyła I miejsce w regionie, a II miejsce w województwie w XXXI edycji Międzynarodowego Konkursu  „Mathématiques Sans Frontières”. Udział w konkursie dał naszym uczniom szansę na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu…

Informacje

Przedłużone zostało do 26 czerwca br. kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Z uwagi na sytuację epidemiczną na terenie naszej gminy,  w  formie zdalnej prowadzone będą także zajęcia rewalidacyjne i  konsultacje z uczniami. Nie odbywają się również…