Bezpieczna + w SP2

Rok szkolny 2016/2017 rozpoczęliśmy od realizacji projektu Bezpieczna+. Jest to program rządowy, dzięki któremu szkoła pozyskała środki na szereg działań zajęcia z dziećmi, szkolenia i zakup pomocy dydaktycznych. Zakupiliśmy: stół do tenisa stołowego, licencje na oprogramowanie antywirusowe, drukarkę, projektor, program „Strażnik ucznia”.

Wniosek został przygotowany przez nauczycieli, przy współpracy z organizacją partnerską, którą jest OSP Świerklany. W czasie trwania projektu odbyło się kilka spotkań i szkoleń dla rodziców  i nauczycieli. Ich tematyka związana była z zagrożeniami wynikającymi z niekontrolowanego  korzystania  z komputera. Przeprowadzono również warsztaty „Aktywny Rodzic”, w czasie których  rodzice uczyli się skutecznej komunikacji z dziećmi i wyznaczania granic czasu spędzanego przed monitorem.

Uczniowie brali udział w zajęciach na temat bezpiecznego Internetu, cyberprzemocy i konsekwencji wynikających z nadużywania komputera. Uczestnicy zajęć mogli wziąć udział w konkursach na plakat lub prezentację multimedialną.

Aby odciągnąć dzieci od komputerów i smartfonów, nauczyciele prowadzili tzw. „Aktywne przerwy”, w czasie których uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania i dobrze się bawić. Tematyka przerw podzielona była na bloki tematyczne: muzyka i śpiew, ruch i taniec, sadzenie kwiatów wiosennych, zajęcia sportowe z wykorzystaniem stołu do tenisa, czytanie bajek, gry planszowe.

Realizacja projektu została zakończona w listopadzie, kiedy to w naszej szkole od14 do 18  listopada odbył się „Tydzień bez monitora”. W poniedziałek zostały przeprowadzone zawody sportowe w klasach I – III i IV – VI, we wtorek uczniowie uczestniczyli w zajęciach plastycznych, w środę odbyły się warsztaty muzyczno – taneczne prowadzone przez Pana Szymona Sadowskiego, w czwartek szkoła zamieniła się w krainę bajek i baśni, gdy wszyscy uczniowie wystąpili w kostiumach ulubionych bohaterów. W piątek podsumowaliśmy nasze działania: klasa V b przygotowała przedstawienie profilaktyczne Bezpieczny INTERNET, a także rozdano atrakcyjne nagrody za przygotowanie  prac w konkursach dotyczących Internetu.

Program był wspaniałą inicjatywą. Jesteśmy przekonani, że nasze działania pomogły uczniom zrozumieć zagrożenia związane z nadmiernym i niewłaściwym korzystaniem z Internetu. Uważamy, że przeprowadzone zajęcia ukształtują trwałe postawy i nawyki niezbędne do funkcjonowania we współczesnym cyfrowym świecie.

NASZE DZIAŁANIA

 

Wyniki konkursów realizowanych w ramach projektu"BEZPIECZNA+"

 

Konkurs na plakat "Bezpieczny Internet" w klasach I - II

I miejsce Zofia Michałek z kl. II B

II miejsce Maja Tomiczek z kl. I A

III miejsce Jakub Bulenda z  kl. I A

Konkurs  na plakat "Jak zdrowo i aktywnie spędzam czas wolny"

I miejsce Alicja Gorol z kl. II C

II miejsce Julia Mirecka z kl. II B

III miejsce Klaudia Mrowiec z kl. I A

wyróżnienia otrzymali:

Łukasz Kubiec z kl. II B

Kacper Kroemer z kl. II B

Anna Gładych z kl. II B

Dawid Staszczyk z kl. II C

Konkurs na prezentację "Bezpieczny Internet" w klasach IV-VI

I miejsce Jassica Zapart z kl. IV A

II miejsce Dominik Krakowczyk i Dawid Wala z kl. IV A

III miejsce Natalia Chrapek i Szymon Termiński z kl. V A

wyróżnienia otrzymali:

Patrycja Rugor z kl. IV A

Klaudia Hojka z kl. V B

Natalia Ochojska z kl. V B

Nicol Raczkowska z kl. VI A

Konkurs na plakat "Bohater ulubionej książki"

I miejsce  kl. IV A

II miejsce  kl. V A i IV B

III miejsce  kl. V B i  VI A

Gratulujmy!

Uczniowie pracowali pod kierunkiem

   Pani mgr Barbary Mrozek, Pani mgr Agnieszki  Czerwik - Zaniewskiej

i Pani mgr Iwony Szulc - Winkler