KONTAKT ZE SZKOŁĄ

Adres  szkoły:

        Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach

           44-266 Świerklany, ul. 3 Maja 18

 tel/fax:

           (48) 032-4304187

 

e-mail: sekretariat@spjadwiga.edu.pl

                       DANE SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Świętej Jadwigi w Świerklanach

44-266 Świerklany ul. 3 Maja 18

REGON 000273896

NIP 642-26-56-588

 

e-mail administratora: spswierk@spjadwiga.edu.pl