Rada rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący Oddziałowych Rad Rodziców wybrani podczas zebrań z rodzicami stanowią Szkolną Radę Rodziców w składzie:

Przewodnicząca: Izabela Turek

Zastępca przewodniczącej: Edyta Kretek

Skarbnik: Gabriela Staniucha

Sekretarz: Elżbieta Markiewka

Członkowie:

Agnieszka Szulik

Mariola Płaczek

Małgorzata Hawełka

Aleksandra Baron

Olimpia Machulec

Katarzyna Abrachamczyk

Barbara Salamon

Marek Brydniak

Paulina Gorzelak – Zywert

Monika Kapek

Marzena Tatarczyk

Anna Liszka

Marzena Tatarczyk

Magdalena Fajkis

Na prośbę  Rodziców przekazujemy informacje dotyczące dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców, w tym numer konta bankowego.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach po rozpatrzeniu sprawy składek na Radę Rodziców zaproponowała składkę roczną w wysokości 80 zł, z możliwością rozbicia na 2 raty po 40 zł (I rata do 30.11. 2019 r., II rata do 31.03.2020 r.).

Nr konta bankowego: 69 8470 0001 2001 0000 2118 0001 (Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju)

Prosimy wpisać w tytule przelewu:  imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
Istnieje również możliwość wpłaty gotówkowej w całości lub ratami u przedstawiciela klasowej Rady Rodziców.  Można deklarować składkę w kwocie innej od zaproponowanej
Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci z jednej rodziny, składkę płaci jedno – najstarsze dziecko.