Rada rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący Oddziałowych Rad Rodziców wybrani podczas zebrań z rodzicami stanowią Szkolną Radę Rodziców w składzie:

Przewodnicząca: Izabela Turek

Zastępca przewodniczącej: Elżbieta Markiewka

Skarbnik: Olimpia Machulec

Sekretarz: Gabriela Staniucha

Członkowie:

Magdalena Mrowiec

Anna Krakowczyk

Sabina Pawliczek

Anna Brych

Dorota Pochcioł

Małgorzata Hawełka

Aleksandra Baron

Joanna Paś

Barbara Salamon

Ewa Macionczyk

Paulina Zywert

Monika Kapek

Marzena Tatarczyk

Anna Liszka

Na prośbę  Rodziców przekazujemy informacje dotyczące dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców, w tym numer konta bankowego.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach po rozpatrzeniu sprawy składek na Radę Rodziców zaproponowała składkę roczną w wysokości 80 zł, z możliwością rozbicia na 2 raty po 40 zł (I rata do 30.11. 2020 r., II rata do 31.03.2021 r.).

Nr konta bankowego: 69 8470 0001 2001 0000 2118 0001 (Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju)

Prosimy wpisać w tytule przelewu:  imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
Istnieje również możliwość wpłaty gotówkowej w całości lub ratami u przedstawiciela klasowej Rady Rodziców.  Można deklarować składkę w kwocie innej od zaproponowanej
Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci z jednej rodziny, składkę płaci jedno – najstarsze dziecko.