Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący Oddziałowych Rad Rodziców wybrani podczas zebrań z rodzicami stanowią Szkolną Radę Rodziców w składzie:

Przewodnicząca: Izabela Turek

Zastępca przewodniczącej: Ewelina Myśków

Skarbnik: Anna Brych

Sekretarz: Nina Konsek

Członkowie:

Patrycja Orszulik

Wiesława Buchta

Olimpia Machulec

Anna Krakowczyk

Sabina Pawliczek

Edyta Wrożyna

Krzysztof Gąsior

Aleksandra Baron

Joanna Paś

Justyna Kulik

Ewa Macionczyk

Paulina Gorzelak – Zywert

Monika Kapek

Marzena Tatarczyk

Gabriela Staniucha