Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice,

informuję, że w roku szkolnym 2019/2020, tak jak w latach ubiegłych, szkoła nie decyduje o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia NNW. Szkoła nie podpisuje żadnych polis dotyczących grupowego ubezpieczenia uczniów. Pozostawiamy rodzicom niezależność w wyborze ubezpieczenia dostosowanego do jego oczekiwań, preferencji i potrzeb. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Nie znaczy to jednak, że kwestie bezpieczeństwa uczniów są nam obojętne.  Dlatego, na Waszą prośbę, na zebraniu, które odbyło się 11.09.2019 r. zostały omówione zasady ubezpieczania uczniów. Dodatkowo przedstawiciele firm, towarzystw ubezpieczeniowych przedstawili swoje propozycje i oferty.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z ubezpieczeniem uczniów, proszę
o kontakt ze szkołą lub z wybranym przez Was towarzystwem ubezpieczeniowym.

Z poważaniem, Maria Rduch

Zapraszam do zapoznania się z listem MEN w sprawie ubezpieczenia uczniów.