Ubezpieczenie

Wzorem lat ubiegłych Rada Rodziców Naszej szkoły dokonała analizy ofert ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok szkolny 2018/2019 złożonych przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe.

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiło TU InterRisk Vienna Insurance Group reprezentowane przez:
Grzegorz Rydzyński
Multiagencja Silesia Group
44-200  Rybnik, ul. Mikołowska 34,
Biuro czynne poniedziałek – piątek godz. 9:00-17:00;
Tel: 032 42 22 788; 032 42 37 100; 669 091 202;
mail: szkody@silesiagroup.pl

 

Aby zapoznać się z wybraną ofertą proszę otworzyć załącznik nr 1 – wybrana oferta.

 

JAK UBEZPIECZYĆ DZIECKO:

  1. W przeglądarce internetowej otworzyć link: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
  2. Aby się zalogować i wejść w ofertę należy wprowadzić numer: gewsf
  3. Postępować zgodnie z opisem na stronie internetowej.

 

Lista załączników:

Zał. 1 – Wybrana oferta
Zał. 2 – Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Zał. 3 – Postanowienia dodatkowe i odmienne
Zał. 4 – Jak zgłosić szkodę
Zał. 5 – Druk zgłoszenia szkody

Dziecko można ubezpieczyć w terminie do 30 września 2018 r.

Ochrona ubezpieczeniowa od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r.