Harmonogram uroczystości

Harmonogram uroczystości
w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Jadwigi w Świerklanach

Termin Wydarzenie
2 września 2019 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
7/10 września 2019 r. Narodowe czytanie
26 września 2019 r. Europejski Dzień Języków Obcych
7 października 2019 r. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
2 października 2019 r. Ślubowanie uczniów klas I
październik 2019 r. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
16 października 2019 r. Święto Szkoły
8 listopada 2019 r. Święto Niepodległości Polski
6 grudnia 2019 r. Spotkanie z Mikołajem
12 grudnia 2019 r. Jasełka dla rodziców, przyjaciół szkoły i społeczności lokalnej
20 grudnia 2019 r. Spotkanie opłatkowe dla uczniów
9 stycznia 2020 r. Dzień Babci i Dzień Dziadka
31 stycznia 2020 r. Baliki karnawałowe, dyskoteka karnawałowa
30 kwietnia 2020 r. Święto Konstytucji 3 Maja
maj/czerwiec 2020 r. Dzień Dziecka, Szkolne Dni Promocji Zdrowia
23 czerwca 2020 r. Gala ucznia zdolnego – uroczystość dla uczniów wyróżniających się w nauce i ich rodziców
24 czerwca 2020 r. Pożegnanie ze szkołą uczniów klas VIII podczas komersu
26 czerwca 2020 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019
sierpień 2020 r. Udział w korowodzie dożynkowym

Uwagi:
Harmonogram projektów, innowacji, konkursów, zawodów, wyjazdów do teatru, kina jest opracowany
na zespołach przedmiotowych. Podane powyżej terminy z przyczyn niezależnych mogą ulec zmianie.