Harmonogram uroczystości

Harmonogram uroczystości
w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Jadwigi w Świerklanach

 

Lp. Wydarzenie Termin
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 3 września 2018 r.
2. Narodowe czytanie 10 września 2018 r.
3. Europejski Dzień Języków Obcych 27 września 2018 r.
4. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 28 września 2018 r.
5. Ślubowanie uczniów klas I 1 października 2018 r.
6. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych październik 2018 r.
7. Święto Szkoły 16 października 2018r.
8. Święto Niepodległości Polski 9 listopada 2018 r.
9. Spotkanie z Mikołajem 6 grudnia 2018 r.
10. Jasełka dla rodziców, przyjaciół szkoły i społeczności lokalnej 12 grudnia 2018 r.
11. Spotkanie opłatkowe dla uczniów 21 grudnia 2018 r.
12. Dzień Babci i Dzień Dziadka 21 stycznia 2019 r.
13. Baliki karnawałowe, dyskoteka karnawałowa 23 stycznia 2019 r.
14. Święto liczby π 14 marca 2019 r.
15. Święto Konstytucji 3 Maja 30 kwietnia 2019 r.
16. Gala ucznia zdolnego – uroczystość dla uczniów wyróżniających się w nauce i ich rodziców 18 czerwca 2019 r.
17. Pożegnanie ze szkołą uczniów klas III gimnazjalnych i kl. VIII 19 czerwca 2019 r.
19. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 21 czerwca 2019 r.
20. Udział w korowodzie dożynkowym sierpień/wrzesień 2019 r.

Uwagi:
Harmonogram projektów, innowacji, konkursów, zawodów, wyjazdów do teatru, kina jest opracowany
na zespołach przedmiotowych. Podane powyżej terminy z przyczyn niezależnych mogą ulec zmianie.