Harmonogram uroczystości

Harmonogram uroczystości
w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Jadwigi w Świerklanach

Termin Wydarzenie
1 września 2020 r. Uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
7 września 2020 r. Narodowe czytanie „Balladyna”
25 września 2020 r. Europejski Dzień Języków Obcych
5 października 2020 r. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
2 października 2020 r. Dzień bez przemocy
październik 2020 r. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
16 października 2020 r. Święto Szkoły
10 listopada 2020 r. Święto Niepodległości Polski
7 grudnia 2020 r. Spotkanie z Mikołajem
kwiecień 2021 Dni Książki
22 grudnia 2020 r. Spotkanie opłatkowe dla uczniów
21 stycznia 2021 r. Dzień Babci i Dzień Dziadka
luty 2021 Dzień Bezpiecznego Internetu
30 kwietnia 2021 r. Święto Konstytucji 3 Maja
maj/czerwiec 2021 r. Dzień Dziecka, Szkolne Dni Promocji Zdrowia
23 czerwca 2021 r. Gala ucznia zdolnego – uroczystość dla uczniów wyróżniających się w nauce i ich rodziców
24 czerwca 2021 r. Pożegnanie ze szkołą uczniów klas VIII podczas komersu
26 czerwca 2021 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Uwagi:
Harmonogram projektów, innowacji, konkursów, zawodów, wyjazdów do teatru, kina jest opracowany
na zespołach przedmiotowych. Podane powyżej terminy z przyczyn niezależnych mogą ulec zmianie.