Harmonogram uroczystości

Harmonogram uroczystości
w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Jadwigi w Świerklanach

1 września 2021 r.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Ślubowanie uczniów klas pierwszych
6 września 2021 r.Narodowe Czytanie
27 września 2021 r.Europejski Dzień Języków Obcych
1 października 2021 r.Dzień Bez Przemocy
4 października 2021 r.Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
październik 2021 r.Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
15 października 2021r.Święto Szkoły – Dzień Patrona
10 listopada 2021 r.Święto Niepodległości
6 grudnia 2021 r.Spotkanie z Mikołajem
22 grudnia 2021 r.Spotkania przy świątecznym stole, jasełka
luty 2022 r.Dzień Bezpiecznego Internetu
kwiecień 2022 r.Dni Książki
4 maja 2022 r.Święto Konstytucji 3 Maja
maj/czerwiec 2022 r.Dzień Dziecka, Szkolne Dni Promocji Zdrowia  
22 czerwca 2022 r.Gala Ucznia Zdolnego
25 czerwca 2022 r.Zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Pożegnanie klas VIII

Uwagi:
Harmonogram projektów, innowacji, konkursów, zawodów, wyjazdów do teatru, kina jest opracowany
na zespołach przedmiotowych. Podane powyżej terminy z przyczyn niezależnych mogą ulec zmianie.