Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2019/2020
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi
w Świerklanach

I półrocze trwa od 2 września 2019 r.  do 10 stycznia 2020 r.

II półrocze trwa od  11 stycznia 2020 r.  do 26  czerwca 2020 r.

(od 13 stycznia do 26 stycznia 2020 r. – ferie zimowe)

Konsultacje z rodzicami: 3 grudnia 2019, 4 marca 2020, 20 maja 2020
(od godz. 16:00 – 17:00); w razie potrzeby można zorganizować zebranie z rodzicami

 • 2 września 2019 r.
  Rozpoczęcie roku szkolnego
 • 2 września 2019 r.
  Konferencja Rady Pedagogicznej zatwierdzająca organizację pracy szkoły
 • 11 września 2019 r.
  Informacyjne zebranie z rodzicami
 • wrzesień/październik 2019 r.
  Diagnoza na start w klasie pierwszej
 • 6 listopada 2019 r.
  Śródroczne zebranie z rodzicami
 • listopad/grudzień 2019 r.
  Próbne egzaminy dla klas ósmych
  – język polski
  – matematyka
  – język obcy nowożytny
 • do 4 grudnia 2019 r.
  Wychowawcy informują rodziców w formie pisemnej o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I półrocze
 • 23-31 grudnia 2019 r.
  ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 • do 7 stycznia 2020 r.
  Wystawienie ocen za I półrocze
 • 8 stycznia 2020 r.
  Zebranie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja śródroczna)
 • 8 stycznia 2020 r.
  Zebranie z rodzicami informujące o postępach w nauce i zachowaniu oraz o uzyskanych śródrocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów
 • 13-26 stycznia 2020 r.
  FERIE ZIMOWE
 • 29 stycznia 2020 r.
  Konferencja podsumowująca działalność Rady Pedagogicznej za I półrocze
 • 1 kwietnia 2020 r.
  Śródroczne zebranie z rodzicami
 • Egzamin ósmoklasisty
  • 21 kwietnia 2020 r. – język polski
  • 22 kwietnia 2020 r. – matematyka
  • 23 kwietnia 2020 r. – język obcy nowożytny
 • Egzamin dodatkowy
  • 1 czerwca 2020 r. – język polski
  • 2 czerwca 2020 r. – matematyka
  • 3 czerwca 2020 r. – język obcy nowożytny
 • 6-8 kwietnia 2020 r.
  Rekolekcje wielkopostne
 • 9-14 kwietnia 2020 r.
  WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 • 20 kwietnia 2020 r.
  Wychowawcy informują rodziców w formie pisemnej o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku
 • 12 czerwca 2020 r.
  Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych i wystawienie ocen
 • 19 czerwca 2020 r.
  Konferencja klasyfikacyjna – roczna
 • 26 czerwca 2020 r.
  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 26 czerwca 2020 r.
  Konferencja podsumowująca działalność dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym 2019/2020
 • 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
  FERIE LETNIE
 • Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 16.10.2019 r. (środa) – Dzień Patrona (środa)
  • 20.12.2019 r. (piątek) – Jasełka, spotkania opłatkowe (piątek)
  • 21,22,23.04.2020 r. (wtorek, środa, czwartek) – Egzamin ósmoklasisty
  • 1.06.2020 r. (poniedziałek) – Dzień Dziecka, Szkolne Dni Promocji Zdrowia
  • 12.06.2020 r. (piątek) – Dzień po Bożym Ciele
  • 25.06.2020 r. (czwartek) – Dzień przed zakończeniem roku szkolnego