Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2020/2021
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach

I półrocze trwa od 1 września 2020 r.  do 17 stycznia 2021 r.

II półrocze trwa od  18 stycznia 2021 r.  do 25  czerwca 2021 r.

(od 1 lutego do 14 lutego 2021 r. – ferie zimowe)

Konsultacje z rodzicami: 8 grudnia 2020, 13 stycznia 2021, 9 czerwca 2021
(od godz. 16:00 – 17:00); w razie potrzeby można zorganizować zebranie z rodzicami

 • 1 września 2020 r.
  Rozpoczęcie roku szkolnego
 • 1 września 2020 r.
  Konferencja Rady Pedagogicznej zatwierdzająca organizację pracy szkoły
 • 7-11 września 2020 r.
  Informacyjne zebranie z rodzicami
 • wrzesień/październik 2020 r.
  Diagnoza na start w klasie pierwszej
 • 9 – 13 listopada 2020 r.
  Śródroczne zebranie z rodzicami
 • listopad/grudzień 2020 r.
  Próbne egzaminy dla klas ósmych
  – język polski
  – matematyka
  – język obcy nowożytny
 • do 8 grudnia 2020 r.
  Wychowawcy informują rodziców w formie pisemnej o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I półrocze
 • 23-31 grudnia 2020 r.
  ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 • do 12 stycznia 2021 r.
  Wystawienie ocen za I półrocze
 • 13 stycznia 2021 r.
  Zebranie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja śródroczna)
 • 20 stycznia 2021 r.
  Konferencja podsumowująca działalność Rady Pedagogicznej za I półrocze
 • 1-14 lutego 2021 r.
  FERIE ZIMOWE
 • Termin zostanie ustalony 2021 r.
  Rekolekcje wielkopostne
 • 1-6 kwietnia 2021 r.
  WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 • 12-16 kwietnia 2021 r.
  Śródroczne zebranie z rodzicami
 • Egzamin ósmoklasisty
  • 25 maja 2021 r. – język polski
  • 26 maja 2021 r. – matematyka
  • 27 maja 2021 r. – język obcy nowożytny
 • Egzamin dodatkowy
  • 16 czerwca 2020 r. – język polski
  • 17 czerwca 2020 r. – matematyka
  • 18 czerwca 2020 r. – język obcy nowożytny
 • 18 maja 2021 r.
  Wychowawcy informują rodziców w formie pisemnej o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku
 • 11 czerwca 2021 r.
  Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych i wystawienie ocen
 • 18 czerwca 2021 r.
  Konferencja klasyfikacyjna – roczna
 • 25 czerwca 2021 r.
  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 25 czerwca 2021 r.
  Konferencja podsumowująca działalność dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym 2020/2021
 • 28 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
  FERIE LETNIE
 • Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczychZostaną podane do wiadomości do 30.09.2020 r. po zaopiniowaniu przez RR, SU  i RP