Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2021/2022
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach

I półrocze trwa od 1 września 2021 r.  do 17 stycznia 2022 r.

II półrocze trwa od  18 stycznia 2022 r.  do 25  czerwca 2022 r.

(od 14 lutego do 25 lutego 2022 r. – ferie zimowe)

Konsultacje z rodzicami: 8 grudnia 2021, 19 stycznia 2022, 9 czerwca 2022
(od godz. 16:00 – 17:00); w razie potrzeby można zorganizować zebranie z rodzicami

 • 1 września 2021 r.
  Rozpoczęcie roku szkolnego
 • 3 września 2021 r.
  Informacyjne zebranie z rodzicami uczniów klas VII i VIII
 • 8 września 2021 r.
  Informacyjne zebranie z rodzicami uczniów I – VI
 • 15 września 2021 r.
  Zebranie przedstawicieli klasowych rad oddziałowych
 • 29 września 2021 r.
  Zebranie Rady Pedagogicznej
 • wrzesień/październik 2021 r.
  Diagnoza na start w klasie pierwszej
 • 8 – 12 listopada 2021 r.
  Śródroczne zebranie z rodzicami
 • listopad/grudzień 2021 r.
  Próbne egzaminy dla klas ósmych
  – język polski
  – matematyka
  – język obcy nowożytny
 • do 17 grudnia 2021 r.
  Wychowawcy informują rodziców w formie pisemnej o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I półrocze
 • 23-31 grudnia 2021 r.
  ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 • do 17 stycznia 2022 r.
  Wystawienie ocen za I półrocze
 • 19 stycznia 2022 r.
  Zebranie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja śródroczna)
 • 26 stycznia 2022 r.
  Konferencja podsumowująca działalność Rady Pedagogicznej za I półrocze
 • 14-25 lutego 2022 r.
  FERIE ZIMOWE
 • Termin zostanie ustalony 2022 r.
  Rekolekcje wielkopostne
 • 14-19 kwietnia 2022 r.
  WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 • 20-22 kwietnia 2022 r.
  Śródroczne zebranie z rodzicami
 • Egzamin ósmoklasisty
  • 24 maja 2022 r. – język polski
  • 25 maja 2022 r. – matematyka
  • 26 maja 2022 r. – język obcy nowożytny
 • Egzamin dodatkowy
  • 13 czerwca 2022 r. – język polski
  • 14 czerwca 2022 r. – matematyka
  • 15 czerwca 2022 r. – język obcy nowożytny
 • 17 maja 2022 r.
  Wychowawcy informują rodziców w formie pisemnej o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku
 • 10 czerwca 2022 r.
  Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych i wystawienie ocen
 • 17 czerwca 2022 r.
  Konferencja klasyfikacyjna – roczna
 • 24 czerwca 2022 r.
  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 27 czerwca 2022 r.
  Konferencja podsumowująca działalność dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym 2021/2022
 • 27 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.
  FERIE LETNIE
 • Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczychZostaną podane do wiadomości do 30.09.2021 r. po zaopiniowaniu przez RR, SU  i RP