Archive For lipiec, 2022

Wysokie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.

Podobnie jak w latach ubiegłych  możemy poszczycić się wynikami egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole. Gratulujemy uczniom i dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do egzaminu. Oto porównanie wyników naszej szkołyz wynikami w Gminie Świerklany, powiecie rybnickim, województwie śląskim i kraju.  …