Narodowe Czytanie

11 września w naszej szkole odbyło się Narodowe Czytanie – akcja mająca patronat Pary Prezydenckiej. Od wielu lat uczestniczymy w tym wydarzeniu i przybliżamy uczniom klasykę polskiej literatury. W tym roku nasi wychowankowie usłyszeli fragment „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, a dokładniej legendę o Janie i Cecylii. Dyrekcja szkoły, panie polonistki i panie bibliotekarki odczytały tekst, omówiły biografię pisarki oraz tematykę utworu. Do zeszytu każdego ucznia została wbita pamiątkowa pieczęć. Mamy nadzieję, że uczniowie, będąc w szkole średniej, przypomną sobie te chwile Narodowego Czytania.