Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice,

informuję, że w roku szkolnym 2023/2024, tak jak w latach ubiegłych, szkoła nie decyduje o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia NNW. Szkoła nie podpisuje żadnych polis dotyczących grupowego ubezpieczenia uczniów. Pozostawiamy rodzicom niezależność w wyborze ubezpieczenia dostosowanego do jego oczekiwań, preferencji i potrzeb. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z ubezpieczeniem uczniów, proszę o kontakt ze szkołą lub z wybranym przez Was towarzystwem ubezpieczeniowym.

Z poważaniem, Maria Rduch

Zapraszam do zapoznania się z listem MEN w sprawie ubezpieczenia uczniów.