Dyrekcja

Dyrektor szkoły 

mgr Maria Rduch

 

Zastępca dyrektora szkoły

mgr Anita Gruszczyk

 

Dyrektor przyjmuje codziennie od 8.00 – 15.00

z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne