Nabór uczniów do klasy I

OGŁOSZENIE
 Nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach –  obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci siedmioletnie – rocznik 2017.

 1. Osoby zainteresowane zgłoszeniem dziecka do klasy I na rok szkolny 2024/2025 proszone są o dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionej karty zgłoszenia w terminie od  16 stycznia  2024 r. do 26 stycznia 2024 r.

Karta zgłoszenia –  dot.  dzieci mieszkających w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach

 • Osoby, które mieszkają poza obwodem szkoły i chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka  do klasy I na rok szkolny 2024/2025 składają w sekretariacie szkoły wniosek w terminie od 5 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r.

Wniosek – dot. dzieci mieszkających poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach

Dodatkowe informacje.

 1. Zgodnie z Uchwałą nr 41/VI/19 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 stycznia 2019 r.
   w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerklany do obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi 
  w Świerklanach należą następujące ulice: Aleja, Basztowa, Błękitna, Boryńska
  (od nr 51 do końca), Gogołowska, Górnośląska, Granice, Hutnicza, Władysława Jagiełły, Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego, Jankowicka, Księdza Janika, Kasztelańska, Kazimierza Wielkiego, Kościelna (od nr 1 do 43), Korytarzowa, Kucharzówka, Księdza Ligonia, Władysława Łokietka, 3 Maja, Malarska, Mieszka I. Ogrodnicza, Piekarnicza, Henryka Pobożnego, Połomska, Powstańców, Rajska, Rolnicza, Rycerska, Spacerowa, Zygmunta Starego, Stawowa, Strażacka, Szerocka, Szklarnia, Szybowa, Władysława Warneńczyka, Wodzisławska, Zamkowa, Zielona, Złota, Żeglarska
 2. Na stronie internetowej szkoły www.swierklany.edu.pl w zakładce „Nabór do klasy I” dostępne są karty zgłoszeń i wnioski.
 3. Dyrektor na podstawie zgłoszeń i wniosków rodziców przydziela uczniów do klas I, według miejsca zamieszkania (wg ulic, dzieci mieszkające niedaleko siebie przydzielone zostaną do tej samej klasy).
 4. W maju lub czerwcu 2024 r. planowane jest zorganizowanie spotkania   
  z przyszłymi pierwszoklasistami i ich rodzicami. Podczas zebrania m. in.:
  –  przedstawione zostaną listy uczniów z podziałem na poszczególne oddziały,

–  omówione zostaną sprawy organizacyjne (podręczniki, wyprawka).

W razie pytań związanych z naborem do klasy I, prosimy o kontakt – tel. 324304187.

Zarządzenie Wójta Gminy Świerklany z dnia 12 stycznia 2024 r.

Procedury postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach

Regulamin komisji rekrutacyjnej do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025