Klub Szkół UNICEF

25 stycznia 2015 r. nasza szkoła dołączyła do KLUBU SZKÓŁ UNICEF!

Jest to inicjatywa, która zrzesza instytucje zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych ideę pomocy humanitarnej. Będziemy uczestniczyć w akcjach związanych  z tematyką: praw dziecka, edukacji globalnej i międzykulturowej, a także bezpieczeństwa dzieci.

Koordynatorem projektu w naszej  szkole jest pani Michalina Dzierżęga.

14 września 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi  w Świerklanach otrzymała CERTYFIKAT placówki wspierającej PRAWA DZIECKA NA ŚWIECIE
w roku szkolnym 2015/2016. Nie każda szkoła może się tym poszczycić! Fundacja UNICEF doceniła nasze zaangażowanie  w projekcie edukacyjnym „Prawa dziecka a problemy współczesnego świata”. Projekt miał na celu uświadomić uczniom czym jest zrównoważony rozwój i jaki ma on wpływ na nasze codzienne życie. Dzieci pogłębiły wiedzę na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, w tym przede wszystkim ubóstwa, opieki medycznej  i zmian klimatycznych. W ramach programu uczniowie dowiedzieli się, jaki wpływ na życie wszystkich ludzi na świecie mają powyższe zjawiska, jak są związane z prawami dziecka,  a przede wszystkim jak można im przeciwdziałać.

Do głównych zadań należało (przy stałej współpracy UNICEF Polska) zainaugurowanie projektu  w placówce, zaplanowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, przygotowanie materiałów informacyjnych dla uczniów oraz złożenie sprawozdania z podjętych przez szkołę aktywności w trakcie realizacji projektu.

Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia i dziękujemy za udział w projekcie najbardziej aktywnym Dzieciakom!

Rok szkolny 2018/2018 to kolejny owocny rok!

Po złożeniu wszystkich raportów z realizowanych w naszej szkole w ramach Klubu Szkół UNICEF akcji, dostaliśmy piękne podziękowanie ze strony Stowarzyszenia UNICEF. 

Zakończyliśmy również akcję Szkoła Praw Dziecka, której owocem było przyznanie przez dzieci odznak Szeryfa Praw Dziecka dla osób, które w znaczący sposób wyróżniają się walcząc o prawa dziecka. Nasi Wolontariusze Cecylki Knedelek wytypowali cztery osoby: panią Joannę Krzyżanek – autorkę cyklu powieści o dybrych uczynkach, manierach i prawach dziecka; księdza Marcina Ryszkę – wikariusza, który podejmuje wiele inicjatyw na rzecz dzieci, panią katechetkę Annę Mikę – koordynatorkę Szkolnego Koła Caritas oraz panią Michalinę Dzierżęgę – założycielkę i opiekunkę Małego Wolontariatu Cecylki Knedelek w naszej szkole. O pozytywnej weryfikacji szczegółowego raportu nasza szkoła zostanie powiadomiona do września.

Gratulujemy Zdobywcom Cennych Odznak oraz wszystkim Cecylkowym Wolontariuszom, którzy tak bardzo angażowali się w projekty UNICEF dla szkół!