Rada pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach:

lp.imię i nazwiskonauczany przedmiot, pełniona funkcja
1.Agnieszka Czerwik-Zaniewskapedagog, opieka nad gabinetem pedagoga
2.Michalina Dzierżęganauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 3a, opieka nad klasopracownią 9
3.Michalina Godzieknauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1a, opieka nad klasopracownią 47
4.Katarzyna Grabaranauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 4b, opieka nad klasopracownią 15
5.Anita Gruszczykwicedyrektor, nauczyciel matematyki
6.Julia Gruszczyk-Cabałanauczyciel języka polskiego, informatyki, opieka nad klasopracownią 14
7.Joanna HauderPedagog specjalny, nauczyciel geografii, opieka nad klasopracownią 9
8.Wioleta Kloceknauczyciel matematyki, techniki i informatyki, wychowawca klasy 4a, opieka nad klasopracownią 11
9.Danuta Konseknauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2a, opieka nad klasopracownią 53
10.Elżbieta Kozickanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 3b, opieka nad klasopracownią 12
11.Dorota Krawczyknauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2b, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, opieka nad klasopracownią 51
12.Joanna Krawczyknauczyciel plastyki, wychowania fizycznego, wychowawca klasy 5c, wychowawca świetlicy, opieka nad klasopracownią  8 oraz świetlicą
13.Martyna Kuczeranauczyciel języka angielskiego i niemieckiego, wychowawca klasy 8a, opieka nad klasopracownią 19
14.Dominika Marcisznauczyciel języka angielskiego, opieka nad klasopracownią  15 oraz świetlicą
15.Tatiana Mierzejewska-Walanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1b, opieka nad klasopracownią 44
16.Anna Mikanauczyciel religii, opieka nad klasopracownią 11a
17.Jarosław Musiałnauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 6a, opieka nad klasopracownią 13, opieka nad sprzętem sportowym
18.Barbara Mrozeknauczyciel języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie, wychowawca klasy 5a, opieka nad klasopracownią 18
19.Marzena Nosiadek – Kubiecnauczyciel matematyki i informatyki opieka nad klasopracownią 10
20.Patrycja Orszuliknauczyciel zajęć rewalidacyjnych
21.Mariusz Pomykołnauczyciel historii, wosu, wychowawca klasy 6b, opieka nad klasopracownią 16
22.Monika Pośpiechnauczyciel przyrody, zajęć rewalidacyjnych
23.Magdalena Rduchnauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2c, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, opieka nad klasopracownią 54
24.Maria Rduchdyrektor, nauczyciel języka polskiego
25.Maria Skrobolnauczyciel muzyki
26.Sławomir Sobiknauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 8c, opieka nad sprzętem sportowym
27.Ewa Spandelnauczyciel chemii
28.Monika Stachanauczyciel języka angielskiego i techniki opieka nad klasopracownią  20
29.Agnieszka Stefańskanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 3c, opieka nad klasopracownią 9,11a
30.Magdalena Szczęchnauczyciel religii
31.Ludmiła Szuliknauczyciel biologii, fizyki, opieka nad klasopracownią 13
32.Joanna Wernernauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 7a, opieka nad klasopracownią 17,  opieka nad sprzętem sportowym
33.Wioleta Wolnybibliotekarz, nauczyciel muzyki, wychowawca klasy 5b, opieka nad klasopracownią 8
34.Marta Wojtczaknauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1c, opieka nad klasopracownią 52
35.Wioletta Zimońpsycholog, opieka nad gabinetem psychologa