Rada pedagogiczna

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024:

mgr Maria Rduch – dyrektor, nauczyciel języka polskiego
mgr Anita Gruszczyk – wicedyrektor, nauczyciel matematyki

mgr Aleksandra Antończyk – nauczyciel religii nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

mgr Agnieszka Czerwik – Zaniewska – pedagog, pedagog specjalny, nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

mgr Michalina Dzierżęga – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. I a

mgr Marta Gąsior – nauczyciel doradztwa zawodowego

mgr Michalina Godziek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. II a, nauczyciel      współorganizujący kształcenie, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa nauczyciel zajęć rewalidacyjnych,

mgr Katarzyna Grabara – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca kl. V b

mgr Julia Gruszczyk-Cabała – nauczyciel języka polskiego i informatyki
mgr Joanna Hauder – nauczyciel geografii
mgr inż. Wioleta Klocek – nauczyciel matematyki, wychowawca V a, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
mgr Danuta Konsek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. III a

mgr Elżbieta Kozicka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. I b, nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

mgr Dorota Krawczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. III b, nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, pedagog

mgr Joanna Krawczyk – nauczyciel plastyki, wychowania fizycznego, wychowawca klasy VI c, wychowawca świetlicy

mgr Martyna Kuczera –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. II c, nauczyciel języka niemieckiego

mgr Gabriela Lebuda – nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl. IV c, bibliotekarz

mgr Dominika Marcisz – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy

mgr Tatiana Mierzejewska-Wala – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. II c, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Anna Mika – nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie

mgr Barbara Mrozek – nauczyciel języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, wychowawca kl. VI a,

mgr Jarosław Musiał – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca kl. VII a,
mgr inż. Marzena Nosiadek – Kubiec – nauczyciel matematyki i informatyki

mgr Patrycja Orszulik – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

mgr Mariusz Pomykoł – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, wychowawca VII b

mgr Monika Pośpiech – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, logopeda

mgr Magdalena Rduch – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. II c, nauczyciel      współorganizujący kształcenie, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

mgr Maria Skrobol – nauczyciel muzyki
mgr Sławomir Sobik – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca kl. IV b
mgr Ewa Spandel – nauczyciel chemii 
mgr Monika Stacha – nauczyciel języka angielskiego, techniki, wychowawca kl. IV a
mgr Agnieszka Stefańska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. I c, nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęć rewalidacyjnych
mgr Ludmiła Szulik – nauczyciel biologii, przyrody i fizyki,
mgr Joanna Werner – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca kl. VIII a

mgr Wioleta Wolny – nauczyciel muzyki, techniki, wychowawca kl. VI b, bibliotekarz

Wioletta Zimoń – psycholog

Nieobecni:mgr Hanna Wieczorek – nauczyciel języka angielskiego
mgr Marta Wojtczak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej