“Trzymaj formę”

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła, przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Rybniku, realizuje Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę!”.

Celem programu jest edukacja w zakresie kształtowania nawyków prozdrowotnych wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin oraz promowanie zasad aktywnego stylu życia. Realizowane przez naszą szkołę działania będą miały charakter interdyscyplinarny, będą traktować problem zdrowego trybu życia całościowo, chcemy przekazać wiedzę, nauczyć konkretnych umiejętności, a także kształtować postawy, zwiększać zainteresowanie problematyką prozdrowotną. Program “Trzymaj Formę!” rozwija zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Taka konstrukcja programu umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych i ma niewątpliwy wpływ na jego skuteczność.

Nasza szkoła zgłosiła zainteresowanie programem i otrzymała zestaw nowoczesnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Materiały edukacyjne zostały przygotowane przy współpracy z wiodącymi instytucjami i jednostkami naukowymi, w których obszarze zainteresowania leży żywność, żywienie i zdrowie – Instytut Żywności i Żywienia, Zakład Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością.

Realizację programu koordynują w naszej szkole Panie: Ludmiła Szulik, Monika Strzebniok i Agnieszka Czerwik-Zaniewska. Zaplanowana jest realizacja konkursów, pogadanek z dziećmi, zajęć praktycznych oraz organizacja Dnia Promocji Zdrowia. Ponad to pedagodzy posiadają ulotki, informatory dla rodziców, dotyczące zdrowego żywienia a także uzależnień od substancji psychoaktywnych, materiały ten można u nich otrzymać. Zachęcamy wszystkich do włączenia w proponowane wydarzenia i inicjatywy.