“Rok dla Niepodległej”

DZIAŁANIA ZWIĄZANE
ZE STULECIEM ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
PODEJMOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI

 

W związku z przypadającą na 2018 rok setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości rok szkolny 2017/2018 został ogłoszony Rokiem dla Niepodległej, a rok szkolny 2018/2019 Rokiem Niepodległej.

 Placówki edukacyjne w całym kraju zaplanowały szereg działań, projektów oraz akcji, mających w ciekawy sposób upamiętnić to niezwykle radosne wydarzenie. Również w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi w Świerklanach zrealizowano szereg zadań o bogatych walorach patriotycznych, edukacyjnych i wychowawczych.

            Inaugurację tych działań stanowiła uroczysta akademia z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przygotowana w listopadzie 2017 roku. W jej trakcie społeczność szkolna, jak co roku, miała okazję przypomnieć sobie wydarzenia, które doprowadziły do utraty niepodległości, trudne lata zaborów, a przede wszystkim – okoliczności odzyskania niepodległości w 1918 roku. Ponadto, wszyscy zebrani zapoznani zostali z ideą akcji Rok  dla Niepodległej.

            Planując nasze działania, dołożyliśmy wszelkich starań, aby zarówno uczniom starszym, jak i młodszym przybliżyć wartość idei niepodległości. Staraliśmy się również zaproponować różnorodny zakres aktywności – tak, aby uwzględnić różnorodność zainteresowań dzieci i młodzieży.

            Nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w ciekawych i rozwijających konkursach, kształtujących właściwe postawy społeczne i poszerzających wiedzę z zakresu historii. Przykładem może być Szkolny Konkurs Recytatorski, zorganizowany pod hasłem W obronie polskości. Uczniowie klas starszych recytowali teksty przywołujące ważne momenty z przeszłości naszego kraju.  Dla uczniów klas czwartych zorganizowano z kolei konkurs plastyczny Moja ojczyzna jest piękna.

Mając na uwadze to, iż oddziaływania edukacyjne i wychowawcze mogą mieć bardzo różnorodny charakter, zachęcaliśmy też uczniów do przygotowania gazetek i ekspozycji okolicznościowych. Przygotowali oni, pod opieką nauczycieli różnych przedmiotów stałą ekspozycję Rok dla Niepodległej a także szereg tzw. gazetek okolicznościowych: między innymi upamiętniającą ofiary Marszu Śmierci czy też Żołnierzy Wyklętych.

Całkowicie odmienną formą działań, o szerokich walorach wychowawczych, były wyjazdy edukacyjne uczniów. Najważniejszym z nich, a zapewne też najbardziej poruszającym, był ten zorganizowany w marcu 2018 dla uczniów klas trzecich oddziałów gimnazjalnych.  Młodzież odwiedziła Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau, co było okazją nie tylko do przeprowadzenia niezwykłej lekcji historii, ale też do dyskusji o postawach ludzkich i szeroko rozumianej etyce.   Podobne cele realizowane były podczas wycieczki do Warszawy. W jej  trakcie uczniowie odwiedzili wiele miejsc istotnych dla historii naszego kraju. Zaplanowany jest także wyjazd do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Odwiedzenie tego miejsca ma uświadomić grupie uczniów szczególnie zainteresowanych historią, że proces odzyskiwania i kształtowania niepodległości miał bardzo złożony charakter.

Warto podkreślić, że dołożyliśmy starań, aby działania związane z wychowaniem do wartości i edukacją patriotyczną wzbogacały i uatrakcyjniały proces edukacyjno – wychowawczy. Taki charakter miały na pewno działania związane z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja. Starsi uczniowie brali udział w konkursie 100 na 100  – każdy z nich, w jak najkrótszym czasie, starał się odpowiedzieć poprawnie na jak największą ilość pytań ze stu, przygotowanych na kartach konkursowych. Ci, którzy poradzili sobie z tym zadaniem najlepiej, spotkali się podczas uroczystego finału, połączonego z akademią. W jego trakcie rozwiązywali kolejne zadania oraz odpowiadali na różnorodne pytania; w przebieg finału zaangażowana była również publiczność. Najmłodsi uczestniczyli w ciekawych lekcjach, przygotowanych przez nauczycieli historii wraz z uczniami oddziałów gimnazjalnych. W atrakcyjnej dla dzieci formie poruszano tematy związane z patriotyzmem czy symbolami narodowymi.

 

Na pewno wyjątkowym wydarzeniem  dla społeczności szkoły był udział w  Ogólnopolskim Konkursie DO HYMNU. Konkurs ten, organizowany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości,  jest działaniem w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Niepodległa na lata 2017/2021. Zadaniem konkursowym było wspólne wykonanie przez ponad połowę uczniów szkoły Hymnu  Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.  10 października  216 uczniów odśpiewało Rotę, Mazurka Dąbrowskiego oraz pieśń Żeby Polska. W dwuosobowym jury oceniającym śpiew uczniów były Pani prof. Aleksandra Paszek Trefon oraz Pani mgr Anna Ostrowska, która dokonała rejestracji dźwięku i obrazu. Panie reprezentowały Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wspólnie z nimi występu uczniów wysłuchała Pani Wizytator mgr Zofia Golińska z KO w Katowicach – Delegatura Rybnik.   Goście, jak i nauczyciele słuchający śpiewu uczniów,  nie kryli słów zachwytu.

Po zakończonym występie część uczniów wraz z gośćmi udała się przed budynek szkoły. Tam z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz jubileuszu
dziewięćdziesięciolecia
szkoły zostało posadzone drzewko – klon. Otrzymaliśmy je ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Warto podkreślić, że drzewko zostało posadzone w dniu Święta Drzewa, które w tym roku obchodzone jest pod hasłem “Każdy liść pochłania CO2″.

            Warto dodać,  iż obchody stulecia odzyskania niepodległości splotły się u nas z świętowaniem jubileuszu dziewięćdziesięciolecia szkoły, co stanowiło niezwykłą okazję do wielu ciekawych działań i spotkań oraz dawało jeszcze szersze możliwości oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych. Takim momentem były na pewno obchody Święta Szkoły, zorganizowane 16 października 2018 roku. Historia szkoły została przedstawiona na tle wydarzeń z historii naszej Ojczyzny. Oprócz, co oczywiste, przypomnienia najważniejszych momentów z życia szkoły, organizatorzy zabrali uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości w podróż w czasie – od roku 1918 do 2018. Całość wzbogacona była występami szkolnego zespołu oraz Międzyszkolnego Chóru Gaudeo.

Ponadto, przedstawiciele społeczności szkolnej uczestniczyli w konferencji Polska to wielka rzecz, a także w szkoleniu Jak przygotować uczniów do odwiedzania Miejsc Pamięci oraz w spektaklu Nadejdzie pora.

Uczniowie mieli także możliwość wykazania się w konkursach Orzeł biały – nasza dumaw konkursach plastycznych, organizowanych w ramach programu  Szkoła Przyjazna Rodzinie: Polska moja Ojczyzna, Niepodległa – Lubię to! Młodzież wzięła również  udział w grze miejskiej pt. Śladami niepodległości. Zadaniem młodzieży było wykonanie zadań w przestrzeni miejskiej Rybnika, dotarcie do obiektów i miejsc pamięci dotyczących związanych z odradzającą się niepodległością. Ważnym elementem gry była rywalizacja, która wyzwoliła w uczniach ogromne pokłady energii i chęć współpracy oraz interakcja z mieszkańcami miasta.

W obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę włączyła się również biblioteka szkolna. Przy wejściu do biblioteki została przygotowana gazetka ścienna z propozycjami książek, które tematyką nawiązują do tej szczególnej rocznicy. Młodsi czytelnicy mogą sięgnąć po serię „Czytam sobie z kotylionem”. Bohaterowie serii oprowadzają po tematach związanych z niepodległością i patriotyzmem. Opisują wydarzenia prawdziwe poprzez pryzmat ich uczestników, przedstawiają ludzi, którzy w ciągu tych 100 lat byli dla rozwoju niepodległej Polski istotni – czasem, jak marszałek Piłsudski – znani wszystkim, a czasem nieznani – jak bracia Jabłkowscy czy pan Bekker. Natomiast starsi czytelnicy mogą zapoznać się m.in. z książką „100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości”, w której na 232 stronach za pomocą siedemnastu komiksów historycznych przedstawiono kluczowe wydarzenia dla odzyskania i utrzymania przez Polskę niepodległości. Chętni mogą również sięgnąć serię książek pt. „Zdarzyło się to w Polsce”.  W pięciu tomach współcześni autorzy książek dla dzieci i młodzieży, pasjonaci historii, ukazali węzłowe punkty polskich dziejów, widziane oczami zwyczajnych ludzi. Ponadto została przygotowana na gazetce lista 44 tekstów „Antologii niepodległości” , które wskazała Para Prezydencka. Jak Prezydent Andrzej Duda stwierdził „Prezentuje ona powstałe na przestrzeni wielu wieków utwory, zaliczane do kanonu polskiej literatury patriotycznej”.

Zwieńczeniem podejmowanych inicjatyw, a także okazją do podsumowania był 9 listopada 2018 r. W tym dniu odbyła się w naszej szkole akademia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Prowadzący akademię, duchy przeszłości i duchy przyszłości przeprowadziły słuchaczy przez historię naszego państwa, zwłaszcza przez kluczowe wydarzenia historyczne jak zabory, odzyskanie niepodległości w 1918 r., II wojna światowa, rok 1968, upadek komunizmu w 1989 r. Następnie zostały wprowadzone sztandary i cała społeczność szkolna  zaśpiewała o  godz. 11.11 cztery zwrotki i refren hymnu, włączając się tym samym w „bicie rekordu” dla Niepodległej

Wszelkie działania, konkursy i akcje były na bieżąco oceniane, podsumowywane i opisywane, a informacje o nich ukazywały się w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej szkoły. W tym celu utworzono na stronie internetowej szkoły zakładkę  „Rok dla niepodległej”.  Działania o charakterze patriotycznym będą nadal podejmowane w naszej szkole, o czym będziemy na bieżąco informować.