Dokumenty

Wszystkie dokumenty regulujące pracę szkoły dostępne są dla uczniów i rodziców w zakładce PLIKI SZKOŁY w Dzienniku Elektronicznym Librus Synergia. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.