Plan lekcji

Plan lekcji dla wszystkich klas dostępny jest dla uczniów szkoły i rodziców w Dzienniku Elektronicznym Librus Synergia. Znajdują się tam również aktualne zastępstwa.