Sport porusza szkołę!

Pod takim tytułem realizowany jest od 19 kwietnia br. w szkołach naszej gminy, w tym również w Szkole Podstawowej nr 2 w Świerklanach, projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dzięki pozyskanej przez gminę dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, ogółem ponad 180 dzieci będzie mogło brać udział w dodatkowych zajęciach sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej. Jest to już trzecia edycja tego programu w Gminie Świerklany.

Zajęcia te umożliwią dzieciom z naszych podstawówek aktywne spędzanie wolnego czasu, profilaktykę wad postawy (tak istotną w dobie powszechnego korzystania przez młodych ludzi z elektronicznych urządzeń mobilnych), możliwość sportowej rywalizacji oraz zwiększenie wiedzy na temat zdrowych nawyków żywieniowych. Projekt realizowany będzie do grudnia br. z przerwą wakacyjną.

Zadanie „Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” o wartości 26 000,00 zł dofinansowane kwotą 13 000,00 ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.