Czas trwania lekcji

Czas trwania przerw międzylekcyjnych – od 21.09.2020 r.  

1 lekcja –  8.00  –  8.45

2 lekcja – 9.00  –  9.45

3 lekcja – 9.50 –  10.35

4 lekcja – 10.40 –  11.25 przerwa obiadowa (15 minut)

5 lekcja – 11.40 – 12.25 przerwa obiadowa (15 minut)

6 lekcja – 12.40 –  13.25

7 lekcja – 13.30 –  14.15

8 lekcja  – 14.20 – 15.05

Rada Rodziców, po przeanalizowaniu długości trwania przerw międzylekcyjnych, pozytywnie zaopiniowała czas trwania przerw międzylekcyjnych (długość przerw międzylekcyjnych) i organizację przerw umożliwiających uczniom spożycie posiłków w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2023/2024 oraz dojazd środkami komunikacji publicznej  do i ze szkoły.

Podstawa prawna: Rozporządzenie  MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r.,  poz.1166  z późn. zm)