Ceremoniał szkolny

Szkoła posiada własny Sztandar.

 Awers sztandaru zawiera: na biało – czerwonym tle orła białego w złotej koronie z napisem Rzeczypospolita Polska.

Rewers sztandaru zawiera: na zielonym tle wizerunek Świętej Jadwigi Śląskiej trzymającej   w prawej ręce kościół. U jej stóp znajdują się herby Gminy Świerklany i Sołectwa Świerklany Dolne. Złotymi literami zostało wyszyte: Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi w Świerklanach Dolnych 2002.

Szkoła posiada własne logo oraz ceremoniał, który jest bardzo ważnym elementem kształtującym postawy patriotyczne w środowisku uczniowskim oraz uczącym szacunku do tradycji narodu polskiego i symboli narodowych. Podczas obchodów uroczystości na terenie szkoły z udziałem pocztu sztandarowego ważną sprawą są regulaminowe zasady stosowania ceremoniału.

Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą:

  • Chorąży (sztandarowy) – 1 uczeń (uczennica)
  • Asysta – dwie osoby ( uczennice, uczniowie)

Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok (począwszy od przekazania sztandaru w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego). Zadaniem nauczyciela opiekuna pocztu jest dbałość o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza nią.

Insygniami pocztu sztandarowego są:

  • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
  • białe rękawiczki.

Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:

  • uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego;
  •  uroczystości pasowania na ucznia;
  •  tekst ślubowania uczniowskiego;
  •  uroczystości zakończenia roku szkolnego;
  •  pożegnanie absolwentów;
  • coroczne obchody święta szkoły, w formie przyjętej przez radę pedagogiczną w uzgodnieniu z radą rodziców.

 Szkoła posiada własny hymn, który obowiązuje na wszystkich uroczystościach szkolnych.