Świetlica

Wszystkie informacje, które dotyczą funkcjonowania świetlicy szkolnej są na bieżąco przekazywane rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. Informacji udzielają również wychowawcy świetlicy oraz dyrektor szkoły.

UWAGA!!!

W związku z pandemią COVID – 19 uległ zmianie regulamin świetlicy. Można się z nim zapoznać na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.