Dzieje szkoły

KALENDARIUM

 

 • Wrzesień 2008 – rozpoczęcie realizacji projektu SZKOŁA BEZ PRZEMOCY
 • Wrzesień 2008 – rozpoczęcie realizacji innowacji pedagogicznej z języka angielskiego Kultura obszarów anglojęzycznych
 • Wrzesień 2009 – rozpoczęcie realizacji projektu SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
 • Wrzesień 2010 – rozpoczęcie realizacji innowacji pedagogicznej z języka angielskiego Elementy dramowe w nauczaniu języka angielskiego
 • Kwiecień 2011- DZIEŃ PAPIESKI w SP 2 w Świerklanach poświęcony Janowi Pawłowi II
 • Wrzesień 2011 – Przystąpienie do programu eTwinning, realizacja projektu Kiedy przyjdzie wiosna
 • Listopad 2012 – wyjazd uczniów do Anglii na warsztaty językowo sportowe w Ashford pod Londynem
 • Czerwiec 2013 – Finał pierwszego konkursu RODZINA TO JEST TO
 • Wrzesień 2013 – Ewaluacja zewnętrzna szkoły przy współpracy KO w Katowicach
 • Październik 2013- Obchody 85 – lecia SP2 w Świerklanach, wydanie publikacji SZKOŁA MARZEŃ
 • Marzec 2014 – Uroczyste otwarcie placu zabaw nazwanego PLANETĄ ZABAW
 • Grudzień 2014 – Międzyszkolny konkurs ŚLĄSK KOPALNIĄ KOLORÓW
 • Marzec 2014 – Hanna Witoszek laureatką Przedmiotowego Konkursu z Języka Polskiego z Elementami Historii
 • Październik 2015 – –  wyjazd uczniów na warsztaty językowo sportowe w Anglii
 • Październik 2015 – Przystąpienie do KLUBU SZKÓŁ UNICEF
 • Październik 2016 – Rozpoczęcie działalności MAŁEGO WOLONTARIATU CECYLKI KNEDELEK
 • Styczeń 2017 – rozpoczęcie międzynarodowego projektu MIĘDZY NAMI we współpracy z czeską szkołą w Ostravie
 • Czerwiec 2017 – zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie WOLONTARIUSZ ROKU organizowanym przez MEN
 • Wrzesień 2017 – zmiana na stanowisku dyrektora szkoły, odejście mgr Aliny Konsek, objęcie stanowiska przez mgr Marię Rduch
 • Wrzesień 2017 – w związku z reformą oświaty włączenie oddziałów Gimnazjum im. Karola Miarki w struktury
  Szkoły Podstawowej nr 2; przekształcenie sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Świętej Jadwigi
 • Grudzień 2017 – zajęcie III miejsca w Wojewódzkim Konkursie BARWY WOLONTARIATU
 • Luty 2018 – rozpoczęcie obchodów 90 – lecia SP 2 w Świerklanach
 • Kwiecień 2018 – finał konkursu historycznego „100 na 100” w ramach obchodów ROKU DLA NIEPODLEGŁEJ
 • Wrzesień 2018 – przystąpienie do projektu Amesty International
 • Październik 2018 – uroczysta akademia z okazji 90 – lecia szkoły połączona z obchodami 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę