Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący Oddziałowych Rad Rodziców wybrani podczas zebrań z rodzicami stanowią Szkolną Radę Rodziców w składzie:

Przewodnicząca: Izabela Turek

Zastępca przewodniczącej: Ewelina Myśków

Skarbnik: Patrycja Broża

Sekretarz: Nina Konsek

Członkowie:

 

Imię i nazwisko Oddział
Patrycja Broża 1a
Karina Dzierżenga 1b
Natalia Rek 1c
Ewelina Myśków 2a
Nina Konsek 2b
Patrycja Orszulik 2c
Wiesława Buchta 2a
Olimpia Machulec 3b
Anna Krakowczyk 3c
Agnieszka Szulik 4a
Anna Brych 4b
Agnieszka Garus 5a
Mariola Gorol 5b
Monika Kapek 5c
Olimpia Machulec 6a
Joanna Paś 6b
Justyna Kulik 7a
Ewa Macionczyk 8a
Izabela Turek 8b
Paulina Gorzelak – Zywert 8c