Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący Oddziałowych Rad Rodziców wybrani podczas zebrań z rodzicami stanowią Szkolną Radę Rodziców w składzie:

  • Nina Konsek– przewodnicząca;
  • Katarzyna Panic– z-ca przewodniczącej;
  • Ewelina Myśków – skarbnik;
  • Olimpia Machulec – sekretarz.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 przedstawia się następująco.

Imię i nazwiskoOddział
Agata Żółcińska – Michalik1a
Katarzyna Panic1b
Angelika Dragan1c
Katarzyna Przydacz2a
Karina Dzierzenga2b
Natalia Rek2c
Ewelina Myśków3a
Nina Konsek3b
Patrycja Orszulik3c
Wiesława Buchta4a
Olimpia Machulec4b
Anna Krakowczyk4c
Agnieszka Szulik5a
Anna Brych5b
Agnieszka Garus6a
Edyta Brydniak6b
Monika Kapek6c
Olimpia Machulec7a
Joanna Paś7b
Justyna Kulik8a