Jubileusz 90-lecia

„Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”

św. Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa nr 2 w Świerklanach to szkoła z bogatymi tradycjami łącząca kilka pokoleń ludzi. Powstała 10 lat po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, zatem w 2018 r. świętuje swoje 90 – te urodziny.  Obchody jubileuszowe odbywały się w szkole już od kilku miesięcy. Uczniowie żywo włączyli w różnorodne akcje i konkursy organizowane przez szkołę. Dzieci brały udział w konkursie ortograficznym „90 na 90”, recytatorskim, przygotowały przepiękne makiety „Szkoły na Dolnioku za kolejne 100 lat”, wzięły aktywny udział w zbiórce drobnych monet „90 metrów groszy na 90 lecie szkoły”, uczestniczyły w konkursie na portret Świętej Jadwigi i konkursie rysunkowym „Szkoła dawniej i dziś”. Zasadzono też drzewko, które będzie przypominać o jubileuszu szkoły.

Uroczystość 90 –  lecia miała niezwykły charakter. Rozpoczęła się,  zgodnie z tradycją, w kościele parafialnym, gdzie uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz zaproszeni goście wzięli udział we Mszy Świętej. Ksiądz Proboszcz w czasie homilii zwrócił uwagę na to, jak ważna jest szkoła w życiu każdego człowieka. Podkreślił również rolę nauczycieli, którzy tę szkołę tworzyli i tworzą.

Następnie wszyscy w uroczystym pochodzie udali się do szkoły, gdzie odbyła się akademia przygotowana przez uczniów. Była to wędrówka w czasie, bowiem 90 –  lecie szkoły zostało połączone z obchodami 100 – lecia niepodległości Polski. Uczniowie przedstawili najważniejsze wydarzenia, które kształtowały postawy Polaków po odzyskaniu niepodległości, aż do czasów współczesnych. Na tle dziejów ojczyzny przedstawiono również najważniejsze wydarzenia z 90 –  letniej historii naszej szkoły. Na zakończenie, jak na urodziny przystało, był tort,  a wszyscy zebrani razem zaśpiewali Jubilatce „Sto lat”.

Dyrektor szkoły w swoim przemówieniu podkreśliła, że świerklańska szkoła  nigdy nie była jedynie instytucją czy budynkiem, ale zwartą społecznością szkolną stworzoną przez pokolenia uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników, przyjaciół szkoły, którzy oddali i nadal oddają szkole swoje serce, entuzjazm i  umiejętności. Dyrektor szkoły, nawiązując do słów św. Jana Pawła II „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”, uświadomiła obecnym, że nasze działania stanowią konsekwencję poczynań naszych przodków i są punktem wyjścia do aktywności następnych pokoleń, które piszą dalszy ciąg historii szkoły i Ojczyzny.  Zwróciła uwagę na to, że na dorobek naszej szkoły pracowali nasi  poprzednicy, natomiast wyzwaniem dla współczesnych jest „zaangażowanie w przyszłość”, czyli sumienna, rzetelna praca, nauka, rozwijanie oraz pogłębianie swoich umiejętności i talentów, wychowanie do wartości,  dbałość o honor i tradycje szkoły.

Pod koniec  akademii Pani Dyrektor wręczyła zaproszonym gościom pamiątkowe statuetki i podziękowała wszystkim, którzy tworzyli i tworzą historię naszej szkoły, którzy przygotowali uroczystość i włączyli się w obchody jubileuszu, a także zaproszonym gościom:  przedstawicielom Gminy Świerklany i Kuratorium Oświaty, rodzicom,  dyrektorom szkół i przedszkoli z gminy, byłym dyrektorom i pracownikom szkoły, przedstawicielom różnych instytucji i  przyjaciołom szkoły  – osobom, którym  bliska była i  jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach.  Jesteśmy dumni z tak wspaniałego jubileuszu Naszej Kochanej Szkoły. Mamy nadzieję, że będziemy mogli spotkać się za 10 lat w  i wspólnie obchodzić Jej 100 urodziny.

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI