Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach

I półrocze trwa od 1 września 2023 r.  do 14 stycznia 2024 r.

II półrocze trwa od  15 stycznia 2024 r.  do 21 czerwca 2024 r.

od 29 stycznia do 9 lutego 2024 r. – ferie zimowe

1Rozpoczęcie roku szkolnego4 września 2023 r.  
2Informacyjne zebranie z rodzicami   uczniów klas I -VIII   13 września 2023 r.
3Zebranie Rady Pedagogicznej13 września 2023 r.
4Zebranie przedstawicieli klasowych rad oddziałowych20 września 2023 r.  
5Diagnoza na start w klasie pierwszejwrzesień/październik 2023 r.  
6Śródroczne zebranie z rodzicami, analiza ocen śródrocznych i podanie informacji do rodziców o ocenach negatywnych29 listopada 2023 r.  
7Próbne egzaminy  dla klasy ósmej język polskimatematyka  –    język obcy nowożytnylistopad 2023 r./grudzień 2023 r.  
8Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia  2023 r.  
9Wystawienie ocen za  I półroczedo 9 stycznia 2023 r.
10Zebranie RP – klasyfikacja  za I półrocze10 stycznia 2024 r.  
11Zebranie  Rady Pedagogicznej podsumowujące działalność dydaktyczno – wychowawczą  za I półrocze17  stycznia 2024 r.
12Ferie zimowe  od 29 stycznia do 11 lutego 2024 r  
13Wiosenna przerwa świąteczna  28 marca – 2 kwietnia 2024 r.  
14Rekolekcje wielkopostnetermin zostanie ustalony    
15Śródroczne zebranie  z rodzicami17 kwietnia 2024 r.  
16Wychowawcy informują rodziców w formie pisemnej o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku13 maja 2024 r.
17Egzaminy ósmoklasisty
język polski, matematyka, język obcy nowożytny

Egzaminy  dla klas ósmych
język polski, matematyka, język obcy nowożytny

14, 15, 16 maja 2024 r.
 
10, 11, 12 czerwca 2024 r.      
18Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych7 czerwca 2024 r.
19Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja  roczna  14 czerwca 2024 r.
20Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych21 czerwca 2024 r.
21Ferie letnie  22 czerwca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 r.
22Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące działalność dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym 2023/202421 czerwca 2024 r.
23Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczychzostaną podane do wiadomości do 30.09.2023 r. po zaopiniowaniu przez RR, SU  i RP
24Godziny dostępności nauczycieliHarmonogram w Librusie

Propozycja dni wolnych: 16.10.2023r., 22.12.2023 r., 2.05.2024 r., 14 maja 2024 r.

15 maja 2024 r., 16 maja 2024 r., 31.05.2024 r., 20.06.2024 r.