Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2022/2023
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach

I półrocze trwa od 1 września 2022 r.  do 15 stycznia 2023 r.

 od 16 stycznia do 29 stycznia 2023 r. – ferie zimowe

II półrocze trwa od  30 stycznia 2023 r.  do 23 czerwca 2023 r.

1

Rozpoczęcie roku szkolnego


1 września 2022 r.

2

Informacyjne zebranie z rodzicami  

uczniów klas I -VIII   

14 września 2022 r.

3

Zebranie Rady Pedagogicznej

14 września 2022 r.

4

Zebranie przedstawicieli klasowych rad oddziałowych

14 września 2022 r.

5

6

Diagnoza na start w klasie pierwszej

wrzesień/październik 2022

7

Śródroczne zebranie z rodzicami

16 listopada 2022 r.

8

Próbne egzaminy  dla klas ósmych

–       język polski

–       matematyka

 –    język obcy nowożytny

listopad 2022 r./grudzień 2022 r.

 

9

Wychowawcy informują rodziców

w formie pisemnej o przewidywanych ocenach niedostatecznych za  I półrocze

do 9 grudnia 2022 r.  

10

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia  2022 r.

11

Wystawienie ocen za  I półrocze

do 9 stycznia 2023 r.

12

Zebranie RP – klasyfikacja  za I półrocze

11 stycznia 2023 r.

13

Ferie zimowe

od 16 stycznia do 29 stycznia 2023 r

14

Zebranie  Rady Pedagogicznej podsumowujące działalność dydaktyczno – wychowawczą  za I półrocze

1  lutego 2023 r.

15

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023 r.

16

Rekolekcje wielkopostne

termin zostanie ustalony  

17

Śródroczne zebranie  z rodzicami

26 kwietnia 2023 r.

18

Wychowawcy informują rodziców

w formie pisemnej o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku

16 maja 2023 r.

19

Egzaminy ósmoklasisty

–       język polski

–       matematyka

 –    język obcy nowożytny

Egzaminy  dla klas ósmych

–       język polski

–       matematyka

 –    język obcy nowożytny

    

23 maja 2023 r.

24 maja 2023 r.

25 maja 2023 r.

12 czerwca 2023 r.     

13 czerwca 2023 r.     

14 czerwca 2023 r.     

20

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych

7 czerwca 2023 r.

21

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja  roczna

16 czerwca 2023 r.

22

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

23

Ferie letnie

26 czerwca 2023 r. – 31 sierpnia 2023 r.

24

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące działalność dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym 2021/2022

23 czerwca 2023 r.

25

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

zostaną podane do wiadomości do 30.09.2022 r. po zaopiniowaniu przez RR, SU  i RP

26

Godziny dostępności nauczycieli

Harmonogram w Librusie