Samorząd Uczniowski

W skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024 wchodzą:

Przewodniczący: Nadia Drzazga kl. 6c

Zastępca przewodniczącego: Maja Buchta kl. 7a

Skarbnik: Kacper Szmid kl. 5a

Sekretarz: Franciszek Kulik kl. 8a

Opiekunem Samorządu jest Pan Sławomir Sobik