Samorząd Uczniowski

W skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023 wchodzą:

Przewodniczący: Anastazja Grabara

Zastępca przewodniczącego: Alicja Gorol

Skarbnik: Nadine Turek

Sekretarz: Natalia Cabała

Opiekunem Samorządu jest Pani Julia Gruszczyk – Cabała