Harmonogram uroczystości

Harmonogram uroczystości
w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Jadwigi w Świerklanach

Lp.TERMINUROCZYSTOŚĆ
11 września 2022 r.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. Ślubowanie uczniów klas pierwszych
24 września 2022 r.Dożynki
35 września 2022 r.Narodowe Czytanie
426 września 2022 r.Europejski Dzień Języków Obcych
56 października 2022 r.Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
6październik 2022 r.Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
714 października 2022 r.Święto Szkoły – Dzień Patrona
810 listopada 2022 r.Święto Niepodległości
921 listopada 2022 r.Dzień Życzliwości i Praw Dziecka
106 grudnia 2022 r.Spotkanie z Mikołajem
1122 grudnia 2022 r.Spotkania przy świątecznym stole, jasełka
1214 luty 2023 r.Dzień Bezpiecznego Internetu
13kwiecień 2023 r.Dni Książki
1428 maja 2023 r.Święto Konstytucji 3 Maja
15maj/czerwiec 2023 r.Dzień Dziecka, Szkolne Dni Promocji Zdrowia  
1621 czerwca 2023 r.Gala Ucznia Zdolnego
16.23 czerwca 2023 r.Zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Pożegnanie klas VIII

Uwagi:
Harmonogram projektów, innowacji, konkursów, zawodów, wyjazdów do teatru, kina jest opracowany
na zespołach przedmiotowych. Podane powyżej terminy z przyczyn niezależnych mogą ulec zmianie.