Harmonogram uroczystości

Harmonogram uroczystości
w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Jadwigi w Świerklanach w roku szkolnym 2023/24

Lp. TERMIN UROCZYSTOŚĆ ODPOWIEDZIALNY
1 3 września 2023 r. Dożynki Mag. Rduch, M. Godziek
2 4 września 2023 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Ślubowanie uczniów klas pierwszych dyr. M. Rduch,K. Grabara,

wychowawcy klas I

3 11 września 2023 r. Narodowe Czytanie W. Wolny
4 26 września 2023 r. Europejski Dzień Języków Obcych nauczyciele języków obcych; koordynatorK. Grabara, M. Kuczera
5 październik 2023 r. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych W. Wolny
6 10 października 2023 r. Dzień Zdrowia Psychicznego W. Zimoń
7 3 listopada 2023 r. Dzień Zdrowego Śniadania(kl.1-3) A.Czerwik-Zaniewska,, D. Krawczyk
8 10 listopada 2023 r. Święto Niepodległości M. Pomykoł
9 17 listopada 2023 r. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia M. Nosiadek – Kubiec, W. Klocek
10 21 listopada 2023 r. Dzień Życzliwości i Praw Dziecka A.Czerwik-Zaniewska,, D. Krawczyk
11 6 grudnia 2023 r. Spotkanie z Mikołajem Samorząd Uczniowski
12 22 grudnia 2023 r. Spotkania przy świątecznym stole, jasełka wychowawcy klas (jasełka D. Konsek, A.Antończyk)
13 14 luty 2024 r. Dzień Bezpiecznego Internetu J. Gruszczyk-Cabała,A. Czerwik – Zaniewska
14 6 marca 2024 r. Dzień Logopedy A.Stefańska
15 11-15 marca 2024 r. Tydzień matematyki M. Nosiadek – Kubiec
16 kwiecień 2024 r. Dni Książki W. Wolny
17 30 kwietnia 2024 r. Święto Konstytucji 3 Maja M. Pomykoł
18 maj/czerwiec 2024 r. Dzień Dziecka, Szkolne Dni Promocji Zdrowia L. Szulik, J. Hauder,A. Czerwik – Zaniewska, nauczyciele wychowania fizycznego
19 5 maja 2024 r. Dzień Godności osób z niepełnosprawnościami W. Zimoń
20 20 czerwca 2024 r. Gala Ucznia Zdolnego koordynatorW. Wolny, W. Klocek, J. Musiał, M. Pomykoł
21 21 czerwca 2024 r. Zakończenie roku szkolnego 2023/2024. Pożegnanie klas VIII wychowawcy klas VII;

Uwagi:

Podane ww. terminy z przyczyn niezależnych mogą ulec zmianie