Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka.

20 listopada obchodziliśmy 31 rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka. Z tej okazji wychowawcy i pedagodzy przypomnieli wszystkim uczniom, jakie mają prawa. Młodsi uczniowie zapoznali się z bajką opracowaną przez Fundację CultureLab: „Ty masz prawo i ja mam prawo”, natomiast uczniowie klas 4-8 zdobyli wiedzę na temat swoich praw, w oparciu o poznanie najważniejszych artykułów o prawach dziecka oraz możliwościach wsparcia ze strony dorosłych m. in. rodzica, wychowawcy, pedagoga czy telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Każdy uczeń miał możliwość wykonania testu wiedzy na temat praw dziecka oraz przekonania się, jak dobrze je zna. W teście wzięło udział 184 uczniów.  Poniżej można zobaczyć, jak uczniowie odpowiadali na pytania.