Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

21 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Ze względu na specyfikę bieżącej sytuacji musieliśmy trochę inaczej, niż jak było założone, zorganizować obchody tego święta. Rodzice uczniów otrzymali linki do materiałów, filmów i piosenek poświęconych osobom z zespołem Downa. Chcieliśmy skłonić wszystkich do rozmowy, refleksji.

            Poprosiliśmy też o wysłanie rodzinnych zdjęć w różnych skarpetkach. Skarpety „nie do pary”, są  symbolem niedopasowania społecznego i genotypowego osób z zespołem Downa, a z drugiej strony dają możliwość pokazania, że nam to nie przeszkadza, że akceptujemy wszystkich, bez względu na to, czy są sprawni, czy trochę mniej. Skarpety „nie do pary” pokazują, że niezależnie od ilości posiadanych chromosomów można wieść radosne, kolorowe życie, że nie trzeba idealnie pasować, żeby być szczęśliwym. Różne skarpetki stały się symbolem Światowego Dnia Zespołu Downa, ponieważ chromosom ma kształt skarpetki. Data 21.03. również jest symboliczna, ponieważ ludzie z zespołem Downa mają jeden dodatkowy 21. chromosom. Mają trzy zamiast dwóch. To zaburzenie genetyczne jest fachowo nazywane trisomią 21. chromosomu. Skarpety mają w sobie też to, że nie wywyższają się!

            Dziękuję wszystkim za przyłączenie się do akcji. Zapraszam do „skarpetkowej galerii”.