Międzynarodowy Projekt Edukacyjny CZYTAM Z KLASĄ – LEKTURKI SPOD CHMURKI 

W tym roku szkolnym w klasie I c i II b zrealizowano Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Czytam z klasą – Lekturki spod chmurki”. Celem projektu było rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej oraz doskonalenie czytania ze zrozumieniem i aktywnego słuchania. W tym roku szkolnym podążaliśmy śladami dobroczynności dla ludzi, zwierząt i roślin realizując zadania z poszczególnych modułów. Podczas całego projektu prowadziła nas chmurka Tosia, która stała się klasowym symbolem czytelniczym. Wszystkie działania powodowały integrację zespołu klasowego oraz jeszcze bardziej przybliżyły dzieci do świata literatury!