Mikołajki w naszej szkole

Wspomnienie świętego Mikołaja to dzień radości i dobroci. Młodsze klasy wyjechały do kina zaś starsze założyły stroje Mikołaja, aniołów, elfów i reniferów. Akcję zorganizował Samorząd Uczniowski. Rada Rodziców tradycyjnie zadbała o słodki upominek.